Dictionar

Rezultate secundare (Psihice;):

Abreacţie

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. abréaction)

1. (psihan.) reapariţie bruscă a unor tensiuni emoţionale, regulate.

2. reacție de eliberare a unor tensiuni emoționale care altfel ar întreține conflictele psihice și ar genera tulburări durabile; reacție de apărare.

3. sin. catharsis.


Alienaţie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. aliénation, lat. alienatio)

1. tulburare gravă a funcţiilor psihice; nebunie; demenţă.


Anormal, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. anormal)

1. contrar regulilor, normelor.

2. neregulat; deformat.

3. (despre oameni) care prezintă infirmităţi fizice sau psihice.


Asociaţie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. association)

1. asociere, unire, întovărăşire.

2. (biol.) grupare a indivizilor unei singure specii sau ai unor specii diferite.

3. grupare, unire constituită printr-un statut.

4. legătură specifică între două sau mai multe procese şi produse psihice (reprezentări, idei, sentimente etc.).

5. (chim.) ~ moleculară = grupare de două sau mai multe molecule identice.


Asociaţionism

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. associationnisme)

1. concepţie în psihologie potrivit căreia întreaga dezvoltare a vieţii psihice trebuie explicată prin asociaţiile dintre diverse stări şi fenomene psihice elementare.


Biologism

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. biologisme)

1. teorie care încearcă explice cunoştinţa şi ansamblul fenomenelor psihice prin factorii biologici şi fiziologici.