Dictionar

Rezultate secundare (Referă):

Prefera

Parte de vorbire: vb.
Origine: (fr. préférer)

1. a alege între două sau mai multe posibilităţi, a da întâietate unei situaţii, unei persoane; a avea predilecţie.

2. de ~t = preferabil.


Referat

Parte de vorbire: s.
Origine: (germ. Referat)

1. dare de seamă asupra unei activităţi, a unei cărţi etc.

2. raport scurt făcut pe marginea unei cereri, a unui act etc.


Referativ, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (referat + -iv)

1. care ţine de referat.

2. publicaţie = revistă de referate.


Acidofil, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. acidophile)

1. (despre substanţe, ţesuturi, organisme) cu afinitate pentru un mediu acid; oxifil.

2. сarе preferă sau este virulent în solurile acide (agenţi patogeni tericoli, plantă).

3. care se colorează cu acizi (celule, ţesuturi).


Adamic, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. adamique, cf. Adam – numele primului om biblic)

1. care se referă la Adam, propriu lui Adam.


Adoptabil, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. adoptable)

1. se referă la un copil care poate fi adoptat.

2. (fig.) care poate fi acceptat.


Afectiv, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. affectif, lat. affectivus)

1. care se referă la sentimente, emoții, la afect.

2. care provoacă o reacție organică conștientă.

3. caracterizat de predominanța emoțiilor și sentimentelor.

4. care dovedeşte afecţiune; sensibil, sentimental.


Amatofil, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. amathophilus)

1. (plantă) care preferă solurile nisipoase.


Bazifil, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. basiphile)

1. (plantă) care preferă solurile alcaline.

2. se spune despre o plantă care crește de preferință pe soluri bazice.

3. cu afinitate pentru coloranții bazici; bazofil.