Dictionar

Rezultate principale (Referat.):

Referat

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (germ. Referat)

1. dare de seamă asupra unei activităţi, a unei cărţi etc.

2. expunere scrisă sau orală a unei probleme date, adesea livrată unui public interesat.

3. raport scurt făcut pe marginea unei cereri, a unui act etc.


Rezultate secundare (Referat.):

Autoreferat

Parte de vorbire: s.
Origine: (după rus. avtoreferat)

1. expunere succintă făcută de autor asupra unei lucrări proprii.


Coreferat

Parte de vorbire: s.
Origine: (după rus. sodoklad)

1. referat care însoţeşte un referat principal făcut de altă persoană.


Referativ, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (referat + -iv)

1. care ţine de referat.

2. publicaţie = revistă de referate.


Buletin

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. bulletin)

1. act, livret oficial care atestă identitatea unei persoane.

2. adeverinţă prin care se consemnează ceva.

3. scurtă comunicare oficială cuprinzând informaţii de actualitate.

4. periodic editat de o instituţie specializată: referate, studii şi informaţii dintr-un anumit domeniu; publicaţie periodică oficială care cuprinde legi, decrete, decizii etc.

5. ~ de vot = imprimat cu numele candidaţilor la o alegere.


Coreferat

Parte de vorbire: s.
Origine: (după rus. sodoklad)

1. referat care însoţeşte un referat principal făcut de altă persoană.


Coreferent, -ă

Parte de vorbire: s.
Origine: (germ. Korreferent)

1. cel care ţine un coreferat.


Favorit, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. favori, it. favorito, rus. favorit)

1. adj. iubit, preferat.

2. s. m. f. cel iubit cu predilecție de cineva.

3. protejat al unui suveran, al unui potentat, al unui om influent.

4. participant la o competiție considerat ca având cele mai mari șanse de reușită.

5. cal socotit a fi capabil câștige o cursă.

6. s. m. (pl.) barbă care încadrează figura de o parte și de alta a obrazului, lăsând bărbia liberă; cotleți.


Predilect, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (după it. prediletto)

1. preferat, favorit.


Preempţiune

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. préemption)

1. (jur.) drept de ~ = drept de care se bucură cineva printr-un contract sau printr-o lege, de a fi preferat dintre mai mulţi cumpărători.