Dictionar

Rezultate secundare (Reprezentând):

Alegoric, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. allégorique, lat. allegoricus)

1. care folosește alegoria, care are valoare de alegorie; care conține un sens ascuns, o aluzie ascunsă; exprimat în pilde.

2. car ~ = vehicul amenajat cu o platformă reprezentând o scenă simbolică şi cu care se defilează la anumite sărbători.


Alfabet

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. alphabet, lat. alphabetum)

1. sistem de semne grafice (litere) într-o ordine convenţională, care redau sunetele de bază ale unei limbi.

2. ~ telegrafic = alfabet reprezentând combinaţiile de semnale ale unui cod telegrafic; ~ Braille /brai/ = alfabet convenţional cu semnele în relief pentru nevăzători.

3. (inform.) totalitatea simbolurilor la baza unui limbaj de programare.

4. (fig.) minimum de cunoştinţe (necesare).


Amoretă

Parte de vorbire: s.
Origine: (germ. Amorette)

1. statuetă de copil cu aripioare.

2. statuetă reprezentând pe Amor, zeul dragostei la romani.


Amper-oră

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. ampère-heure)

1. unitate de măsură a cantităţii de electricitate, reprezentând sarcina transportată de un curent cu intensitatea de un amper, în timp de o oră.


Arbore

Parte de vorbire: s.
Origine: (lat. arbor)

1. copac.

2. ~le vieţii = a) arbore decorativ, cu tulpina piramidală şi frunze verzi, solzoase; tuia. b) (fig.) schemă reprezentând evoluţia omului de-a lungul vieţii; ~ genealogic = reprezentare grafică, ca un arbore, a legăturilor de rudenie dintre membrii unei familii sau grup de familii înrudite.

3. catarg.

4. axă care transmite o mişcare de rotaţie diferitelor organe ale unei maşini.

5. (mat.) structură de date în care fiecare conţine puncte de referinţă la celelalte.

6. (inform.) graf orientat, aciclic.


Armilar, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. armillaire)

1. (astron.) sferă = ansamblu de cercuri concentrice reprezentând cerul şi mişcarea aştrilor şi având în centru un glob ce figurează Pământul.