Dictionar

Rezultate principale (Respectă):

Respecta

Parte de vorbire: vb.
Origine: (fr. respecter)

1. tr. a avea respect faţă de cineva sau de ceva; a cinsti, a stima.

2. a ţine seama de; a nu neglija.

3. a nu se abate de la o lege, de la un principiu etc.

4. refl. a-şi păstra demnitatea.


Rezultate secundare (Respectă):

Respectabil, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. respectable)

1. demn de respect; cinstit, preţuit.

2. (fam.) considerabil, mare; impresionant, impozant.


Respectabilitate

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. respectabilité)

1. însuşirea de a fi respectabil; onorabilitate.


Abject, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. abject, lat. abiectus)

1. care comite fapte reprobabile; ticălos.

2. care inspiră dezgust, repulsie, prin josnicia, degradarea sa morală; demn de cel mai mare dispreț; abominabil.

3. (antonime) respectabil, stimabil.


Agramatical, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. agrammatical)

1. care nu respectă principiile gramaticalităţii.

2. negramatical, neconform cu regulile construcției gramaticale.

3. (antonim) gramatical.


Antiartă

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr., engl. antiart)

1. artă lipsită de conţinut.

2. curent în avangarda artistică a ultimelor decenii cu caracter contestatar faţă de arta academistă.

3. producție care nu respectă principiile artei (academice); producție antiartistică.


Anticonformism

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (fr. anticonformisme)

1. respingere a conformismului; comportare care sfidează conformismul; nonconformism.

2. nerespectarea convențiilor sociale, a normelor general acceptate.


Antimemorii

Parte de vorbire: s.f. pl.
Origine: (fr. antimémoires)

1. memorii cu caracter evocator, care nu respectă procedeele consacrate ale memorialisticii.


Antipiesă

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. anti-pièce)

1. piesă de teatru care nu respectă procedeele dramatice consacrate și care ilustrează o nouă estetică; (rar) antiteatru.

2. piesă fără valoare artistică; parodie a unei piese.