Dictionar

Rezultate secundare (Rezolvarea):

Abac

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (fr. abaque, lat. abacus)

1. instrument de calculat din bile care se pot deplasa pe vergele orizontale paralele.

2. tabel sau diagramă care permite rezolvarea rapidă a unor calcule.

3. (matematică) diagramă sau grafic care oferă, prin lectură simplă, rezolvarea aproximativă a unei probleme numerice; nomogramă.


Algoritm

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. algorithme)

1. sistem de reguli, simboluri şi operatori pentru efectuarea oricărui tip de calcule logice sau matematice.

2. suită de raţionamente sau operaţii având ca scop rezolvarea unor probleme.


Aplicaţie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. application, lat. applicatio)

1. punere în practică; aplicare.

2. punct de ~ = punct în care se exercită o forţă asupra unui corp; şcoală de ~ = instituţie şcolară ataşată pe lângă o instituţie de pregătire a cadrelor, în care se face practică pedagogică.

3. (mil.) formă de pregătire a comandamentelor şi trupelor prin rezolvarea unor situaţii de luptă ipotetice.

4. (fig.) aptitudine, talent.


Birocratism

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. bureaucratisme, rus. biurokratizm)

1. interpretare şi aplicare formalistă, cu complicaţii inutile, a legilor, a dispoziţiilor, în rezolvarea problemelor administrative, organizatorice etc.; birocraţie.


Cuaternion

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. quaternion)

1. (mat.) expresie complexă servind la rezolvarea unor probleme de geometrie în spaţiu.


Dată

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. date)

1. timp în care s-a petrecut sau urmează se facă ceva; indicaţia acestui timp.

2. (mat.) număr, mărime, relaţie etc. care serveşte la rezolvarea unei probleme.

3. (pl.) informaţii referitoare la ceva.