Dictionar

Rezultate secundare (Ritm)):

Accentuativ, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (it. accentuativo)

1. referitor la accente, la accentuaţie; (despre ritm) tonic.

2. care se referă la accentul, sau se bazează pe accentul cuvintelor.


Cuaternar, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. quaternaire, it. quaternario, lat. quaternarius)

1. adj. format din patru unităţi; divizibil cu4.

2. (chim.; despre substanţe organice) din patru elemente (carbon, hidrogen, oxigen şi azot).

3. (despre măsură, ritm) compus din patru elemente ritmice.

4. adj., s. n. (din) ultima perioadă a neozoicului, în care apare omul; antropogen.


Cvinariu, -ie

Parte de vorbire: adj.
Origine: (lat. quinarius)

1. adj. format din cinci unităţi; divizibil cu5.

2. (despre măsură, ritm) compus din cinci elemente ritmice.

3. s. m. monedă romană valorând 5 aşi.


Imprima

Parte de vorbire: vb.
Origine: (fr. imprimer, lat. imprimere)

1. a lăsa urme prin apăsare; a întipări.

2. a tipări.

3. a întipări desene pe o pânză.

4. a înregistra o bucată muzicală, o lectură etc. pe discuri sau pe bandă de magnetofon.

5. a determina, a impune (un anumit ritm); (fig.) a transmite, a comunica.


Senar, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (lat. senarius, fr. senaire)

1. din şase unităţi; divizibil cu6.

2. (despre măsură, ritm) din şase elemente ritmice.


Ternar, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. ternaire, lat. ternarius)

1. format din trei unităţi, divizibil cu3.

2. (despre substanţe organice) din trei elemente (carbon, hidrogen şi oxigen).

3. (despre măsură, ritm) din trei elemente ritmice.