Dictionar

Rezultate principale (Scădere):

Scădere

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (v. scădea)

1. acțiunea de a scădea și rezultatul ei; reducere, micșorare, descreștere (a cantităților, a volumului, a proporțiilor).

2. una dintre cele patru operații aritmetice fundamentale, prin care se scot dintr-un număr atâtea unități câte are altul, calculându-se diferența dintre ele.

3. defect, cusur, lipsă, imperfecțiune.

4. (înv.) pierdere, diminuare a valorii.

5. (loc. adv.) fără ~ = fără lipsuri; complet, în întregime.

6. semnul ~ii = minus.


Rezultate secundare (Scădere):

Abatere

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (abate)

1. acțiunea de a (se) abate și rezultatul ei.

2. îndepărtare, deviație de la direcția inițială sau normală.

3. (fig.) îndepărtare de la o normă, de la o linie de conduită, de gândire etc.

4. (jur.) încălcare a unei dispoziții cu caracter administrativ sau disciplinar.

5. (tehn.) diferența dintre valoarea efectivă sau valoarea-limită admisă a unei mărimi și valoarea ei nominală.

6. (tehn.) diferența dintre dimensiunea reală și cea proiectată a unei piese.

7. (mar.) operația de întoarcere intenționată a prorei unei nave într-o anumită direcție.

8. (econ.) ~ fiscală = parte procentuală din venit, care este scutită de impozit.

9. (econ.) ~ monetară = factor de natură inflaționistă care se caracterizează prin creșterea mai rapidă a masei monetare în raport cu masa bunurilor și serviciilor, manifestată prin majorări ale prețurilor și scăderea puterii de cumpărare a unei monezi.

10. (compus) ~-standard = indicator de măsurare a dispersiei valorilor unei variabile aleatorii.

11. (gram.) excepție.

12. (înv.; loc. subst.) ~ de la vorbă = digresiune.

13. (loc. subst.) ~ de la regulă = excepție.

14. culcare pe pământ; doborâre.

15. (fig.) deprimare.


Acapnie

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. acapnie)

1. scădere a conţinutului de bioxid de carbon din sânge (cauzată de altitudini mari).


Adiaforeză

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. adiaphorèse; cf. grec. a „fără”, diaphoresis „secreție”)

1. scăderea sau absența transpirației; anhidroză.


Adiator

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. addiateur)

1. aparat pentru efectuarea operaţiilor de adunare şi scădere.


Aglobulie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. aglobulie)

1. scădere a numărului globulelor roşii din sânge.


Agranulocitoză

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. agranulocytose)

1. boală gravă provocată de dispariţia sau scăderea numărului de granulocite din sânge.