Dictionar

Rezultate secundare (Scăzut.):

Baisse

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. baisse)

1. speculaţie la bursă practicată la operaţiuni de vânzare pe termen, constând în vânzarea titlurilor de valoare sau a mărfurilor la un curs ridicat cu scopul de a le răscumpăra, la expirarea termenului, la un curs mai scăzut.


Barofob, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. barophobe)

1. (despre organisme) care trăieşte în medii de viaţă cu presiuni atmosferice scăzute.


Beotism

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (fr. béotisme)

1. caracter beoțian, lipsă de gust pentru disciplinele intelectuale; nivel intelectual scăzut din cauza lipsei de gândire critică.

2. lipsă de gust, de preocupări intelectuale; vulgaritate, bădărănie; caracter rudimentar în stil şi în limbă.


Brut, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (lat. brutus, fr. brut, it. bruto)

1. care se găseşte în stare naturală, neprelucrat, încă netransformat într-un produs finit.

2. (despre greutatea mărfurilor) total, inclusiv greutatea ambalajului; (despre venituri) din care nu au fost scăzute cheltuielile de producţie, pierderile, impozitul etc.


Calm, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. calme)

1. adj. în stare de linişte deplină.

2. stăpânit, cumpănit, liniştit; potolit, aşezat.

3. s. n. stare de nemişcare; linişte deplină.

4. ~ ecuatorial = zonă de presiune atmosferică scăzută, a celor două emisfere ale globului terestru, caracterizate prin lipsa vântului şi mişcări ascendente.

5. zonă oceanică în care predomină o vreme complet liniştită sau în care vânturile sunt foarte slabe.

6. stăpânire de sine, linişte; tact în acţiuni etc.; sânge rece.


Comună

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. commune)

1. oraş medieval, care se bucura de o anumită autonomie politică.

2. unitate de bază administrativ-teritorială compusă din unul sau mai multe sate.

3. ~ primitivă = prima formaţiune social-economică din istoria societăţii, cu nivelul scăzut al forţelor de producţie, proprietatea comună asupra mijloacelor de producţie şi egalitatea în repartiţia produselor.

4. C~a din Paris = formă de guvernare a oraşului Paris, instituită în 1871 de masele muncitoare răsculate, prima încercare de instaurare a dictaturii proletariatului; Camera C~elor = una dintre cele două camere ale parlamentului englez.