Dictionar

Rezultate principale (Semnal):

Semnal

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (după fr. signal)

1. semn convențional pentru transmiterea de informații, de avertismente, de comenzi la distanță.

2. ~ topografic = baliză; exemplar, număr ~ = exemplar dintr-o carte sau publicație periodică, pe care se bunul de difuzare al redactorului respectiv.

3. sunet convențional după care se recunosc anumite posturi de radio.

4. ~ rutier = indicator de circulație.

5. instalație prin care se transmite un semnal.

6. ~ de alarmă = dispozitiv montat în vagoanele de călători, care, în caz de primejdie, poate fi acționat de orice călător, pentru a frâna trenul; a da ~ul = a lua inițiativa, a începe o acțiune.

7. (fig.) tot ceea ce anunță, determină începerea unei acțiuni sau servește ca impuls.

8. excitant, stimul senzorial care declanșează un reflex condiționat.


Rezultate secundare (Semnal):

Portsemnal

Parte de vorbire: s.
Origine: (port1- + semnal)

1. suport pe un vehicul care susţine felinarele de semnalizare.


Presemnal

Parte de vorbire: s.
Origine: (după it. presegnale)

1. orice semnal care în timp sau în spaţiu precedă un altul, avertizând asupra acestuia.


Radiosemnal

Parte de vorbire: s.
Origine: (după engl. radio-signal)

1. semnal relativ la radiaţiile electromagnetice din afara galaxiilor.


Semnala

Parte de vorbire: vb.
Origine: (după fr. signaler)

1. a aduce ceva la cunoştinţă, a anunţa ceva; a scoate în evidenţă, a releva, a menţiona.


Semnalare

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (v. semnala)

1. acțiunea de a semnala și rezultatul ei.

2. atragere a atenției asupra unui fapt, a unui fenomen etc.

3. aducere la cunoștința cuiva a ceva.

4. amintire în treacăt, în linii mari.

5. (rar) semnalizare.


Semnaliza

Parte de vorbire: vb.
Origine: (după fr. signaliser)

1. a transmite semnale la distanţă; a înştiinţa, a comunica prin semnale.


Aerofar

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. aérophare)

1. dispozitiv optic de semnalizare la mare distanţă, servind ca punct de reper pentru avioane în zbor.


Alarmă

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. alarme)

1. anunţare a unui pericol iminent care necesită măsuri urgente.

2. semnal, chemare pentru a lua armele.

3. (fig.) nelinişte, teamă; alertă.


Alerta

Parte de vorbire: I. vb. tr, II. vb. intr.
Origine: (fr. alerter)

1. I. a avertiza despre un pericol (lansând semnalul de alertă); a alarma.

2. (mil.) a ordona unei formații militare fie pregătită de intervenție.

3. (prin ext.) a da un impuls, a mobiliza la acțiune.

4. a atrage atenția, a preveni.

5. II. a fi cuprins de alertă; a se alarma; a se neliniști.


Alertă

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. alerte)

1. semnal, de obicei sonor, a unui pericol iminent care declanșează luarea măsurilor necesare pentru a-l evita; alarmă, prevenire.

2. stare de apărare în fața unui pericol, a unei situații critice; durata acestei stări.

3. semnal convenţional internaţional folosit pentru a atrage atenţia asupra evoluţiei diverselor fenomene cereşti.

4. (expr.) a fi în ~ = a fi într-o stare de îngrijorare vigilentă.


Alfabet

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. alphabet, lat. alphabetum)

1. sistem de semne grafice (litere) într-o ordine convenţională, care redau sunetele de bază ale unei limbi.

2. ~ telegrafic = alfabet reprezentând combinaţiile de semnale ale unui cod telegrafic; ~ Braille /brai/ = alfabet convenţional cu semnele în relief pentru nevăzători.

3. (inform.) totalitatea simbolurilor la baza unui limbaj de programare.

4. (fig.) minimum de cunoştinţe (necesare).


Analogic, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. analogique, lat. analogicus)

1. care se bazează pe analogie, care provine din analogie.

2. (despre semnale electronice) a cărui valoare poate fi reprezentată printr-o funcţie continuă de timp.

3. (despre dispozitive electronice etc.) care generează, măsoară, prelucrează și stochează curenți și tensiuni electrice care variază în limite fixate.