Dictionar

Rezultate secundare (Sentimental,):

Sentimental, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. sentimental)

1. care exprimă sau trezeşte sentimente duioase; (depr.) care afectează sau exagerează un sentiment.

2. (despre oameni; şi s.) care nutreşte sentimente puternice.


Sentimentalism

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. sentimentalisme)

1. sensibilitate excesivă; afectare sau exagerare a sentimentelor; sentimentalitate.

2. atitudine, comportare de om sentimental.

3. tendinţă în literatura sec. XVIII prin reliefarea vieţii sentimentale, bogate şi tumultuoase.


Sentimentalitate

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. sentimentalité)

1. sentimentalism.

2. caracter, fel de a fi al unei persoane sentimentale; predispoziție spre exagerarea sentimentelor.

3. reacție afectivă specifică a unei persoane față de realitățile vieții.

4. caracter foarte sau prea sentimental al unei scrieri, al unei opere.

5. lirism sentimental.


Sentimentaliza

Parte de vorbire: vb.
Origine: (germ. sentimentalisieren)

1. a se comporta ca un sentimental.


Abis

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (fr. abysse, lat. abyssos)

1. prăpastie, genune.

2. parte profundă a unui fenomen, a unui proces; neant.

3. depresiune a fundului oceanelor, cu adâncimi mari.

4. (fig.) distanță uriașă sau separare de ordin cultural, intelectual, moral, sentimental.


Afectiv, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. affectif, lat. affectivus)

1. care se referă la sentimente, emoții, la afect.

2. care provoacă o reacție organică conștientă.

3. caracterizat de predominanța emoțiilor și sentimentelor.

4. care dovedeşte afecţiune; sensibil, sentimental.


Bluetă

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. bluette)

1. (lit.) mică operă literară sentimentală și anodină.

2. (muz.) piesă muzicală instrumentală de scurtă durată, ușoară și nepretențioasă, marcată de sentimentalism; bagatelă.


Cantilenă

Parte de vorbire: s.
Origine: (it. cantilena, fr. cantilène)

1. cântec liric sau epic cu caracter grav sau sentimental.

2. melodie gravă, sentimentală, cu caracter cantabil, liric.


Crooner

Parte de vorbire: s.
Origine: (amer. crooner)

1. cântăreţ de local care colaborează cu formaţiile de jaz comerciale, interpretând melodiile la modă într-un stil dulceag, sentimental.


Endotim, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (germ. endothym)

1. intern, privind baza sentimentală a tuturor trăirilor.