Dictionar

Sinclinal

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. synclinal)

1. partea concavă a unei cute a scoarţei terestre.


Brahisinclinal

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. brachysynclinal)

1. sinclinal scurt, cu axul ridicat la ambele capete.


Geosinclinal

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. géosynclinal)

1. vastă depresiune a scoarţei terestre, care se scufundă progresiv şi unde au loc modificări vulcanice şi de acumulare de depozite sedimentare, în pante detritice (fliş.).


Intrageosinclinal

Parte de vorbire: s.
Origine: (intra- + geosinclinal)

1. zonă de scufundare a scoarţei terestre în cadrul unui geosinclinal, separată prin intrageanticlinale.


Mezogeosinclinal

Parte de vorbire: s.
Origine: (mezo- + geosinclinal)

1. geosinclinal între două blocuri continentale, din mai multe fose sedimentare.


Brahisinclinal

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. brachysynclinal)

1. sinclinal scurt, cu axul ridicat la ambele capete.


Facolit

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (faco- + -lit)

1. intruziune de roci magmatice în zona de boltă a unui anticlinal sau în albiile sinclinale.

2. corp de roci magmatice intruzive, în formă de seceră; harpolit.


Hinterland

Parte de vorbire: s.
Origine: (germ. Hinterland)

1. regiune învecinată cu un teritoriu dominat de un stat imperialist și folosit ca bază a unor acțiuni expansioniste; (p. ext.) coloniile și țările dependente de metropolă.

2. regiune în spatele unui port din care provin produsele exportate sau în care se expediază mărfurile importate.

3. bloc continental, rigid din punct de vedere tectonic, care mărginește un geosinclinal și care, când acesta intră în faza de orogeneză, rămâne în spatele sistemului muntos.


Intrageosinclinal

Parte de vorbire: s.
Origine: (intra- + geosinclinal)

1. zonă de scufundare a scoarţei terestre în cadrul unui geosinclinal, separată prin intrageanticlinale.


Mezogeosinclinal

Parte de vorbire: s.
Origine: (mezo- + geosinclinal)

1. geosinclinal între două blocuri continentale, din mai multe fose sedimentare.


Ofiolit

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. ophiolithe)

1. rocă magmatică efuzivă verzuie, amintind de pielea şerpilor, în zonele de sinclinal.