Dictionar

Rezultate secundare (Sistemele):

Antropopatie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. anthropopathie)

1. formă de delir caracterizată prin convingerea bolnavului în propriu-i corp coexistă fiinţe umane, pe care le simte şi cărora le percepe vocea.

2. atribuirea de însuşiri şi stări afective specific umane unor obiecte, mediului înconjurător, naturii.

3. reprezentare a divinităţii, în sistemele religioase primitive, ca o fiinţă cu sentimente şi pasiuni omeneşti; antropopatism.


Cuşetă

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. couchette)

1. banchetă care poate fi amenajată ca pat în cabinele de dormit de pe navă sau ale vagoanelor de tren; (p. ext.) cabină în asemenea vagoane.

2. spaţiu amenajat pentru întreţinerea viţeilor sau a vacilor în sistemele moderne de exploatare.


Feedback

Parte de vorbire: s.
Origine: (engl. feed-back)

1. conexiune inversă în sistemele cibernetice, biologice, tehnice, pentru menţinerea stabilităţii şi echilibrului lor faţă de influenţele exterioare; lanţ cauzal închis; retroacţiune (3).

2. (p. ext.) întoarcere, revenire.


Firmware

Parte de vorbire: s.
Origine: (engl. firmware)

1. (inform.) microprograme elementare stocate în organele de memorie ale unui calculator, care nu se şterg, constituind pentru sistemele moderne o sursă indestructibilă deja elaborată.


Flotaţie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. flottation)

1. procedeu de separare a particulelor solide de dimensiuni mici din apă prin mărirea capacității de plutire cu ajutorul unor reactivi, pentru separarea mineralelor utile din minereuri, precum și în sistemele de epurare a apelor.

2. separarea semințelor prin scufundarea lor în apă.

3. flotare.


Galaxie

Parte de vorbire: vb.
Origine: (fr. galaxie, gr. galaxias)

1. fiecare dintre sistemele de aştri din univers; (p. restr.) Calea Lactee.