Dictionar

Rezultate principale (Societate,):

Societate

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. société, lat. societas)

1. ansamblu unitar, sistem organic închegat de relații între oameni, istoricește determinate, al căror fundament îl constituie relațiile de producție.

2. formațiune social-economică.

3. grup (organizat) în care trăiesc unele ființe.

4. asociație de persoane organizată potrivit unui anumit scop.

5. categorie socială; cerc limitat de oameni.

6. anturaj; companie.

7. asociație între oameni de afaceri alcătuită pe baza unor investiții de capital social și în vederea unor profituri comune.

8. organizație cu caracter (inter)național, obștesc etc. care are drept scop promovarea unor idei sau acțiuni de interes general.


Rezultate secundare (Societate,):

Acta

Parte de vorbire: s.
Origine: (lat. acta)

1. pl. colecţie de documente, registre etc.

2. titlu al unor periodice, colecţii de lucrări ştiinţifice publicate de o societate, de o instituţie.


Administrator, -oare

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. administrateur, lat. administrator)

1. conducător al unui serviciu de administraţie; intendent.

2. ~ delegat = persoană împuternicită de consiliul de administraţie al unei societăţi conducă societatea.


Afroamerican, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. afro-américain)

1. de origine africană în societatea americană.


Agamie

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. agamie, lat. agamia)

1. (biol.) înmulţire asexuată care nu implică fecundaţie.

2. lipsă a unui regim juridic privind căsătoria în societatea primitivă.


Ambianţă

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. ambiance)

1. mediu (natural sau cultural), anturaj, societate în care trăieşte cineva.


Anatopism

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. anatopisme)

1. ansamblu de tulburări care apar la unii emigranţi ca urmare a neadaptării la noua societate.