Dictionar

Rezultate secundare (Sociocultural,):

Sociocultural, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. socioculturel, engl. sociocultural)

1. (sociologie) referitor la particularităţile culturale (tradiţii, moravuri, mentalitate etc.) ale unui grup social.

2. care difuzează, care exprimă cultura într-o țară, un oraș, un cartier et cetera (ex. politică ~ă).


Absurd, -ă

Parte de vorbire: adj., s.
Origine: (fr. absurde, lat. absurdus)

1. adj. care contrazice gândirea logică, legile naturii, bunul-simţ.

2. s. n. ceea ce este absurd; absurditate; nonsens.

3. prin ~ = admiţând un raţionament fals.

4. (fil.) termen care desemnează ruptura totală dintre om şi mediul său sociocultural, sentimentul generat de trăirea acestei rupturi.


Culturalism

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. culturalisme)

1. preocupare culturală.

2. şcoală americană de antropologie care admite ca esenţială specificitatea culturii, considerată ca obicei al grupului social, în opoziţie cu natura.

3. curent care pune accentul, în ce priveşte formarea personalităţii, pe rolul factorilor de mediu socioculturali.


Morfologism

Parte de vorbire: s.
Origine: ( morfologie + -ism)

1. curent de gândire în filozofie şi ştiinţă, ca o reacţie împotriva evolutismului sociocultural, care se întemeiază pe ideea studierii „morfologice” a culturii; istoricism.


Diastratic, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (cf. fr. diastratique)

1. (lingvistică) care privește diferențele sociale ale vorbitorilor.

2. (lexicografie) care privește nivelul sociocultural al utilizatorilor unui cuvânt sau sens.