Dictionar

Rezultate secundare (Socotit):

Atu

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. atout)

1. carte de joc de culoare socotită în mod convenţional superioară celorlalte cărţi.

2. situaţie, element, poziţie care oferă un avantaj în plus.


Balivernă

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. baliverne)

1. vorbă goală, lipsită de importanţă sau nesocotită; palavră.


Constant, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. constant, lat. constans)

1. adj. care rămâne neschimbat; invariabil.

2. capital ~ = parte a capitalului investită în mijloacele de producţie, care nu-şi schimbă mărimea valorii în procesul de producţie.

3. s. f. (mat.) mărime având o valoare invariabilă.

4. (fiz.) mărime care caracterizează un fenomen, material, aparat etc.

5. element al limbajului formal reprezentând un nume socotit fix pentru acelaşi denotat.


Derezonabil, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. déraisonnable)

1. (despre o persoană) căreia îi lipsește rațiunea în acțiunile sale sau în felul său de a fi; nesăbuit, nesocotit, prostesc.

2. care se abate de la rațiune; irezonabil, nerezonabil.

3. (antonime) rezonabil, logic.


Divinitate

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. divinité, lat. divinitas)

1. fiinţă socotită drept creatoare şi cârmuitoare a lumii; Dumnezeu.

2. fiinţe cărora li se atribuie o natură divină.

3. (pl.) zeii şi zeiţele păgânismului.

4. esenţă, natură divină.

5. (fig.) lucru, persoană adorată ca un dumnezeu.


Enantioză

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. énantiose)

1. nume dat în anumite sisteme filozofice fiecăruia dintre cele zece opoziţii socotite ca sursă a oricărui lucru.