Dictionar

Rezultate principale (Standard):

Standard

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (fr., engl. standard)

1. tip, model de probă.

2. normă sau ansamblu de norme oficiale într-un document care reglementează condițiile dimensionale de funcționare ale unor materiale, piese, utilaje etc.

3. ~ de stat (abr. STAS) = standard cu aplicare obligatorie, aprobat de guvern.

4. ~ de viață = nivel de trai.

5. (fig.; adj.) lipsit de originalitate; făcut după șablon.

6. limbă ~ = limbă însușită de întreaga colectivitate, indiferent de apartenența dialectală a vorbitorilor; limba comună, curentă.

7. (fin.) ~-aur = sistem al circulației bănești în baterea și libera circulație a monedelor de aur cu valoare intrinsecă.

8. melodie de mare popularitate, care a rezistat modificărilor gustului de-a lungul anilor, rămânând în repertoriul permanent al jazului.


Rezultate secundare (Standard):

Multistandard

Parte de vorbire: adj.
Origine: (en., fr. multistandard)

1. (tehn.) care se adaptează la mai multe standarde (ex. televizor ~).


Standardiza

Parte de vorbire: vb.
Origine: (fr. standardiser)

1. a stabili şi a aplica un standard.

2. (fig.) a uniformiza.

3. a menţine nivelul calitativ la o cotă înaltă.


Standardizare

Parte de vorbire: s.
Origine: (standardiza)

1. acţiunea de a standardiza; reglementare tehnică organizată a producţiei de piese, subansamble, utilaje etc. prin specificare, tipizare şi unificare.


Agabaritic, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (a- + gabaritic)

1. care depăşeşte un gabarit standard.


Container

Parte de vorbire: s.
Origine: (engl. container)

1. ambalaj metalic cu forme şi dimensiuni standardizate, astfel încât cuprindă un număr exact de obiecte sau cantităţi anumite de materiale, pentru transport.

2. cutie specială în care sunt puse aparate, instrumente etc. în rachetele cosmice.


Copie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. copie, lat. copia)

1. reproducere exactă a unui text, a unei opere de artă etc.; (peior.) înscris care reproduce întocmai un alt înscris ce constată un act juridic.

2. ~ standard = film care conţine pe aceeaşi peliculă imaginea cât şi coloana sonoră, pentru proiecţie.


Diapazon

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. diapason)

1. mic instrument de oţel în formă de U, care, vibrând, produce un singur sunet pur (la), etalon pentru acordare sau pentru a se „da tonul”.

2. a fi la acelaşi ~ cu cineva = a fi la aceeaşi dispoziţie, în aceeaşi stare sufletească cu cineva.

3. ambitus.

4. model-tip de haşuri la standardizarea trasării grosimii haşurilor.

5. (tehn.) ~ de dimensiuni = interval dintre valorile maxime şi minime ale dimensiunilor unor piese standardizate.


Formata

Parte de vorbire: vb. tr.
Origine: (engl. format)

1. a pregăti (un suport informatic) pentru a primi date, conform unui format standard.


Infrarefracţie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. infraréfraction)

1. refracţie a undelor radioelectrice în troposferă, mai puţin pronunţată decât refracţia în atmosfera standard.