Dictionar

Rezultate secundare (Sticlă):

Afinant

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. affinant)

1. substanţă care se adaugă materiilor prime din care se fabrică sticla pentru afinare.


Ampulă

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. ampoule, lat. ampulla)

1. organ de mers la echinoderme.

2. (anat.) extremitate dilatată a unui canal.

3. veziculă aeriană pe frunzele sau pe tulpina unor plante plutitoare.

4. tub de sticlă închis la capete; fiolă.


Bac 1

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. bac)

1. platformă plutitoare care serveşte la transportul de oameni, animale şi vehicule peste un curs de apă.

2. cuvetă, bazin.

3. avion echipat pentru transportul automobilelor şi al pasagerilor lor.

4. recipient de sticlă, metal sau ebonită, pentru depunerea unui lichid.

5. parapet amenajat pentru cultura plantelor pe un substrat.


Bec 1

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. bec)

1. balonaş de sticlă cu un soclu şi un filament în interior, care devine incandescent şi luminează, străbătut de un curent electric.

2. mulură la partea de jos a ferestrei, destinată a împiedica prelingerea apei de ploaie pe faţadă.


Bilă 2

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. bille)

1. sferă de lemn, sticlă, metal etc. pentru popice, biliard, rulmenţi etc.

2. (albă, roşie, neagră etc.) notă care se dădea în trecut la unele facultăţi.

3. (fam.) cap.

4. stâlp de lemn, rotund, în construcţii.


Biuretă

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. burette, germ. Bürette)

1. tub de sticlă gradat la analiza volumetrică a soluţiilor sau gazelor.