Dictionar

Rezultate secundare (Subetajul):

Abbevilian, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. abbevillien)

1. (din) subetajul mijlociu al paleoliticului inferior; chelean.


Buglovian, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. buglovien)

1. (din) subetajul miocenului superior.


Maestrichtian, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. maéstrichtien)

1. (din) subetajul superior al senonianului (cretacicul superior).


Panonian, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. pannonien)

1. (din) etajul inferior al pliocenului din bazinul panonic (subetajul superior al sarmaţianului din Europa orientală).


Solutrean, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. solutréen)

1. (din) subetajul mediu al paleoliticului superior.


Tortonian, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. tortonien)

1. (din) subetajul celui de-al doilea etaj mediteranean al miocenului.