Dictionar

Rezultate secundare (Sulfuri):

Sulfuric, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. sulfurique)

1. referitor la sulf, care conţine sulf.

2. acid ~ = acid oxigenat al sulfului hexavalent, sub formă de lichid uleios, incolor, foarte corosiv, care înnegreşte materia organică; vitriol.


Sulfuriza

Parte de vorbire: vb.
Origine: (fr. sulfuriser)

1. a dezintecta, a dezinsectiza şi deratiza cu bioxid de sulf.


Acetoliză

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. acétolyse)

1. transformare chimică a celulozei, cu un amestec de acid sulfuric, acid acetic şi anhidridă acetică.


Bisulfat

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. bisulfate)

1. sare a acidului sulfuric, în care un atom de hidrogen este înlocuit cu un metal.


Cementaţie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. cémentation)

1. cementare.

2. întărire şi pierdere a elasticităţii straturilor externe ale lemnului.

3. zonă de ~ = zonă din scoarţa terestră în care se produce îmbogăţirea în sulfuri secundare a unui zăcământ de sulfuri primare.


Clorhidric

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. chlorhydrique)

1. acid ~ = gaz incolor, coroziv, cu miros înţepător, obţinut prin sinteză direct din elemente sau prin acţiunea acidului sulfuric asupra clorurii de sodiu.


Desulfona

Parte de vorbire: vb.
Origine: (de1 - + sulfona)

1. a elimina, prin hidroliză, acidul sulfuric din molecula unei substanţe organice.


Etenă

Parte de vorbire: s.f.
Origine: ( fr. éthène)

1. (chimie) hidrocarbură nesaturată gazoasă, incoloră, inflamabilă, obţinută prin deshidratarea alcoolului de către acidul sulfuric; etilenă.