Dictionar

Tabel

Parte de vorbire: s.
Origine: (lat. tabella, germ. Tabelle)

1. foaie împărţită în rubrici completate cu nume, cifre, date etc.; tablou (I, 5).


Tabelă

Parte de vorbire: s.
Origine: (lat. tabella, germ. Tabelle)

1. serie de valori numerice aranjate într-o anumită ordine în şiruri sau coloane care servesc pentru anumite calcule sau clasificări.

2. ~ de logaritmi = tabelă matematică cuprinzând valorile funcţiilor logaritmice.


Tabelar, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (lat. tabellarius, gr. tabellaire)

1. în formă de tabel.

2. tipărire = vechi sistem de tipărire cu ajutorul unor tăbliţe de lemn pe care se grava textul.


Abac

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (fr. abaque, lat. abacus)

1. instrument de calculat din bile care se pot deplasa pe vergele orizontale paralele.

2. tabel sau diagramă care permite rezolvarea rapidă a unor calcule.

3. (matematică) diagramă sau grafic care oferă, prin lectură simplă, rezolvarea aproximativă a unei probleme numerice; nomogramă.


Atomic, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. atomique)

1. referitor la atomi, specific atomilor.

2. număr ~ = număr de ordine pe care îl are fiecare element chimic în tabelul periodic al elementelor; energie = energie nucleară; bombă = bombă a cărei putere este bazată pe energia nucleară.

3. care foloseşte armele atomice.


Balanţă

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. balance)

1. instrument pentru măsurarea greutăţii corpurilor prin echilibrarea lor cu greutăţi-etalon; cântar.

2. a pune în ~ = a judeca bine faptele înainte de a lua o hotărâre.

3. (fin.) raport între două sume, două conturi etc.; tabel, situaţie cu un asemenea raport.

4. ~ comercială = raportul dintre valoarea importului şi exportului unei ţări pe o perioadă de timp dată; ~ contabilă = situaţie recapitulativă şi periodică ce regrupează la un moment dat sumele şi soldurile conturilor debitoare şi creditoare; ~ de plăţi = raportul dintre sumele încasate şi plăţile efectuate de către o ţară în relaţiile sale cu alte ţări într-o perioadă de regulă un an.

5. al şaptelea semn al zodiacului (23 septembrie - 22 octombrie).


Barem

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. barème)

1. culegere de tabele conţinând calcule gata făcute.

2. normă care trebuie realizată de un sportiv sau o echipă pentru a se califica într-o competiţie.

3. nivel al unei contribuţii financiare stabilit în prealabil.


Calculator

Parte de vorbire: s.n., s.m.f.
Origine: (fr. calculateur, lat. calculator)

1. s.n. tabel care cuprinde rezultatele unor calcule; carte, broşură cuprinzând asemenea tabele.

2. instalaţie, dispozitiv tehnic pentru efectuarea automată a calculelor matematice şi logice.

3. ~ electronic = mijloc de calcul automat care permite efectuarea de operaţii aritmetice după un program prestabilit; computer.

4. ~ de buzunar = calculator de dimensiuni foarte mici, destinat publicului larg pentru efectuarea unei game de probleme matematice limitate; (impropriu) minicalculator.

5. s.m.f. specialist în calcule.


Cver

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (germ. Quer/stellung/)

1. ansamblu de linii orizontale dintr-o tabelă sau dintr-un formular.