Dictionar

Rezultate secundare (Tehnologic.):

Tehnologicesc, -ească

Parte de vorbire: adj. (înv.)
Origine: (germ. technologisch, ngr. τεχνολογικός)

1. care aparține tehnicii; privitor la tehnică; tehnic, (înv.) tehnicesc.

2. (var.) (înv.) tehnologhicesc.


Biotehnologie

Parte de vorbire: s.
Origine: (germ. Biotechnologie)

1. studiu al corelaţiilor dintre parametrii civilizaţiei tehnologice şi adaptabilitatea fiinţei umane.

2. utilizarea în tehnică a microorganismelor, a culturilor de celule vegetale şi animale pentru producerea de substanţe utile în agricultură şi în industria alimentară, farmaceutică etc.


Central, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. central, lat. centralis)

1. adj. care se află în centru; provenit de la centru.

2. (fig.) care ocupă o poziţie principală.

3. care conduce de la centru.

4. s. f. organizaţie, instituţie de coordonare a unei activităţi dintr-un anumit domeniu.

5. ansamblu de instalaţii tehnice unde se produce centralizat energie, se efectuează o anumită operaţie tehnologică etc.

6. staţiune prin care se pun în legătură posturile de reţele de telecomunicaţii.


Coeficient

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. coefficient)

1. număr scris la începutul unui anumit termen (dintr-o expresie algebrică) pe care îl multiplică.

2. mărime constantă în anumite condiţii date, care indică o anumită proprietate a unei substanţe, a unui sistem, proces tehnologic etc.

3. valoare relativă atribuită la un examen.


Contracta

Parte de vorbire: vb.
Origine: (fr. contracter, lat. contrahere)

1. tr. a încheia un contract.

2. a lua asupra sa o obligaţie.

3. a ~ o datorie = a se împrumuta.

4. a se îmbolnăvi de...

5. tr., refl. (despre muşchi) a (se) strânge, a (se) zgârci.

6. refl. (despre corpuri) a-şi micşora dimensiunile în urma unui proces fizic sau tehnologic.


Contratipare

Parte de vorbire: s.
Origine: (contratip)

1. proces tehnologic de prelucrare a peliculei pentru obţinerea de contratipuri.


Control

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. contrôle)

1. verificare a unei activităţi pentru a urmări mersul ei şi pentru a lua măsuri de îmbunătăţire.

2. cifră de ~ = exponent care indică limitele cantitative ale producţiei; lucrare de ~ = lucrare scrisă prin care se verifică periodic cunoştinţele elevilor şi studenţilor.

3. urmărire a funcţionării unui sistem tehnic, proces tehnologic etc.

4. supraveghere continuă (morală sau materială).

5. stăpânire.

6. dirijare a propriilor mişcări şi manifestări.

7. instituţie însărcinată cu supravegherea unor activităţi.

8. (pl.) registru de evidenţă a personalului (şi a animalelor) unei unităţi militare.