Dictionar

Rezultate principale (Temperatură):

Temperatură

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. température, lat. temperatura, germ. Temperatur)

1. starea, gradul de încălzire a unui mediu, a corpurilor.

2. (med.) febră.

3. căldura corpului fiinţelor.


Rezultate secundare (Temperatură):

Criotemperatură

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. cryotempérature)

1. temperatură foate joasă (sub -135ºC).


Absolut, -ă

Parte de vorbire: adj., adv., s.
Origine: (lat. absolutus, fr. absolu)

1. adj. care nu comportă nici o restricţie, necondiţionat.

2. total, complet, desăvârşit.

3. adevăr ~ = adevăr care reprezintă cunoaşterea completă a realităţii; (fiz.) mişcare = deplasarea unui corp faţă de un sistem de referinţă fix; zero ~ = temperatura cea mai joasă posibilă (-273ºC).

4. (mat.; despre mărimi) care nu depinde de sistemul la care este raportat.

5. valoare = valoare aritmetică a unui număr algebric, făcând abstracţie de semnul său; verb ~ = verb tranzitiv cu complementul direct neexprimat.

6. s. n. principiu veşnic, imuabil, infinit, la baza universului.

7. ceea ce există în sine şi prin sine.

8. adv. cu desăvârşire, exact.


Aloterm, -ă

Parte de vorbire: vb.
Origine: (engl. allotherm)

1. a cărui temperatură corporală depinde de cea a mediului înconjurător.


Amfibieni

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. amphibiens)

1. pl. clasă de vertebrate tetrapode, cu temperatura corpului variabilă, care pot trăi în apă şi pe uscat; batracieni.


Autoclavă

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. autoclave)

1. recipient metalic închis ermetic, în care au loc procese fizice şi chimice sub presiune (la o temperatură ridicată).

2. capac care închide ermetic un recipient, închis prin presiunea din interior.


Azeotropic, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. azéotropique)

1. care fierbe la o temperatură fixă păstrând o compoziție fixă; azeotrop.


Azeotropism

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. azéotropisme)

1. proprietate a unui amestec de lichide de a fierbe la o temperatură constantă pentru o anumită presiune, degajând vapori cu aceeaşi compoziţie ca şi lichidul din care provin; azeotropie.