Dictionar

Rezultate secundare (Terminarea):

Acidimetrie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. acidimétrie)

1. capitol din analiza volumetrică având ca obiect determinarea concentraţiei soluţiilor acide.


Aerobioscop

Parte de vorbire: s.
Origine: (engl. aerobioscope)

1. aparat pentru determinarea gradului de poluare a aerului.


Aeropoligonaţie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. aéropolygonation)

1. triangulaţie fotogrammetrică spaţială care foloseşte fotograme de lungimi mici pentru determinarea coordonatelor punctelor terestre.


Albedometru

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. albédomètre)

1. instrument pentru determinarea valorii albedoului.


Albuminometrie

Parte de vorbire: s.
Origine: (engl. albuminometry)

1. determinarea cantităţii de albumină dintr-un lichid organic.


Alcalimetrie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. alcalimétrie)

1. parte a chimiei care studiază determinarea concentraţiei unei baze.