Dictionar

Rezultate secundare (Trist,):

Beletrist

Parte de vorbire: s.
Origine: (germ. Belletrist)

1. scriitor de beletristică.


Dendrometrist

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. dendrométriste)

1. specialist în dendrometrie.


Dozimetrist

Parte de vorbire: s.
Origine: (germ. Dosimetrist)

1. specialist în domeniul dozimetriei.


Telemetrist

Parte de vorbire: s.m.
Origine: (it. telemetrista)

1. specialist în telemetrie; tehnician responsabil de utilizarea telemetrului; telemetror.

2. militar specializat în măsurători de telemetrie.


Tristearină

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. tristéarine)

1. ester al glicerinei cu acidul stearic, în grăsimile naturale.


Tristeţe

Parte de vorbire: s.
Origine: (după fr. tristesse, it. tristezza)

1. stare sufletească apăsătoare; mâhnire, amărăciune; melancolie; (p. ext.) regret.


Abate (2)

Parte de vorbire: vb.
Origine: (lat. abbattere, fr. abattre)

1. (tr., intr., refl.) a (se) îndepărta de la direcția inițială sau normală.

2. (fig.) a (se) îndepărta de la o normă fixată, de la o linie de conduită, de gândire etc.

3. (refl.) (despre fenomene ale naturii, calamități, nenorociri) a se produce pe neașteptate (cu forță).

4. (refl.) a se năpusti (asupra).

5. (refl.) a se opri în treacăt undeva sau la cineva (părăsind drumul inițial).

6. (refl., intr.) a-i veni ideea, a-i trece prin minte; a i se năzări.

7. (tr.) a întrista, a deprima, a descuraja.

8. (tr.) a doborî, a culca la pământ.

9. (refl.) a cădea.


Afecta 2

Parte de vorbire: vb.
Origine: (fr. affecter, lat. affectare)

1. tr. a îndurera, a întrista.

2. a simula; a se preface.

3. a prejudicia.

4. intr., refl. a-şi da aere.


Alegru, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. allègre)

1. plin de entuziasm, de vitalitate (în ciuda vârstei, circumstanțelor et cetera).

2. care manifestă veselie, vivacitate; vioi, sprinten.

3. (muzică) care naștere unei impresii de veselie (celui care o ascultă).

4. (antonime) indolent, trist.


Angoasă

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. angoisse)

1. nelinişte, tulburare cauzată de o teamă puternică fără obiect real, concret, adesea patologică.

2. (fil.) sentimentul înstrăinării omului; conştiinţa condiţiei umane de fiinţă muritoare.

3. (med.) stare provocată de contracţia regiunii epigastrice, însoţită de mari dificultăţi respiratorii şi de tristeţe excesivă.


Beletrist

Parte de vorbire: s.
Origine: (germ. Belletrist)

1. scriitor de beletristică.


Beletristic, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (germ. belletristisch, /II/ Belletristik)

1. adj. care aparţine beletristicii.

2. s. f. literatura artistică.