Dictionar

Rezultate secundare (Ușor):

Căldușor

Parte de vorbire: adv.
Origine: (cald + -[u]șor)

1. (nu prea) afectuos; căldicel.


Fideiusor

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. fidéjusseur, lat. fideiussor)

1. (jur.) cel care garantează pentru altul, obligându-se să-i plătească datoriile.


Globușor

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (glob + -ușor)

1. diminutiv al lui glob; globuleț.


Mucușor

Parte de vorbire: s.m., s.n.
Origine: (muc + -ușor)

1. s.m. diminutiv al lui muc, secreție nazală; muculeț.

2. s.n. rest de țigară, de lumânare; muculeț.

3. (var.) mucșor.


Pâlcușor

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (pâlc + -ușor)

1. diminutiv al lui pâlc; pâlc mic; pâlculeț.


Trenușor

Parte de vorbire: s.n. (pop.)
Origine: (tren + -ușor)

1. diminutiv al lui tren; tren mic, trenuț.

2. (var.) (pop.) trinușor.


Abordabil, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. abordable)

1. care poate fi abordat, de care te poți apropia ușor, care nu face dificultăți, care nu pune piedici; accesibil.


Accesibil, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. accessible, lat. accessibilis)

1. la care se poate ajunge (uşor).

2. uşor de înţeles.


Acomodabil, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. accommodable)

1. care se poate acomoda ușor; cu care se poate deprinde ușor.

2. (antonime) inacomodabil, neacomodabil.


Acostabil, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. accostable)

1. care este ușor de acostat; abordabil.

2. (despre o persoană) care este ușor de abordat; abordabil.

3. (antonim) inacostabil.


Acromocentru

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (fr. achromocentre)

1. corpuscul cromozomic lipsit de cromatină.

2. (bot.) figuri asteriale sau fusoriale de natură centrozomică lipsite de cromatină.


Activ, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. actif, lat. activus, II, 2/ rus. aktiv)

1. adj. care participă efectiv la o acţiune; harnic, dinamic.

2. (biol.) aflat în stare de completă funcţionare.

3. membru ~ = membru al unei organizaţii, instituţii, având obligaţii şi bucurându-se de drepturi depline.

4. (mil.) în activitate.

5. (despre corpuri, substanţe) care intră uşor în reacţie.

6. (despre diateza verbală) care arată subiectul săvârşeşte acţiunea.

7. vocabular ~ = vocabular folosit în mod curent.

8. (despre operaţii, conturi, bilanţuri) care se soldează cu un profit.

9. s. n. totalitatea mijloacelor economice ale unei întreprinderi, instituţii etc.; parte a bilanţului în care sunt înscrise aceste mijloace.

10. colectiv de membri pe lângă un organ de partid, pe care se sprijină în întreaga sa activitate.

11. adv. în mod activ.