Dictionar

Rezultate principale (Unitate):

Unitate

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. unité, lat. unitas)

1. numărul unu; fiecare dintre părțile întregi care compun un lucru.

2. ~ astronomică = unitate pentru exprimarea distanțelor în sistemul solar, distanța medie de la Soare la Pământ.

3. numerele mai mari decât zero.

4. cantitate ca măsură de bază pentru toate obiectele de același fel.

5. însușirea a tot ceea ce constituie un întreg indivizibil.

6. coeziune; omogenitate, unire; integritate.

7. formație economică, administrativă etc. care acționează după un plan comun.

8. formație militară, regiment.

9. ~ de foc = cantitatea de muniție (număr de lovituri) pentru o gură de foc.

10. ~ furajeră = unitate de măsură pentru aprecierea valorii nutritive a furajelor.


Rezultate secundare (Unitate):

Autoimunitate

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. autoimmunité)

1. imunitate faţă de antigene proprii.


Comunitate

Parte de vorbire: s.
Origine: (lat communitas, după fr. communauté, it. comunità)

1. caracterul a ceea ce este comun mai multor persoane sau grupuri sociale.

2. grup de oameni cu interese, credinţe, obiceiuri, norme de viaţă comune; colectivitate, societate.

3. totalitatea organismelor vegetale care ocupă o anumită zonă geografică, având relaţii reciproce.


Importunitate

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. importunité)

1. faptul de a importuna; (pl.) stăruinţe supărătoare.


Impunitate

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. impunité, lat. impunitas)

1. nepedepsire a unui infractor, datorită unor împrejurări, stări sau situaţii prevăzute de lege.


Imunitate

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. immunité, lat. immunitas)

1. rezistență a unui organism față de anumite infecții, otrăvuri sau alte substanțe străine.

2. situație a unei persoane care beneficiază de anumite prerogative sau scutiri legale speciale în cadrul sarcinilor ori drepturilor pe care le are.

3. ~ parlamentară = drept de care se bucură membrii unei adunări legiuitoare de a nu putea fi urmăriți sau arestați fără aprobarea organului din care fac parte; ~ diplomatică = inviolabilitate juridică de care se bucură reprezentanții diplomatici, familiile lor etc.


Imunitate

Parte de vorbire: Traducere
Origine:

1. LAT immunitas

2. FR immunité

3. EN immunity

4. DE Immunität; Unantastbarkeit; Unempfindlichkeit

5. RU иммунитет

6. HU immunitás, védettség


Acceleraţie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. accélération, lat. acceleratio)

1. creştere a vitezei unui corp în mişcare în unitatea de timp.

2. ~ gravitaţională = acceleraţia pe care o au corpurile în cădere liberă.


Acord

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. accord, it. accordo)

1. comunitate de vederi; consens, asentiment; acceptare.

2. a cădea de ~ = a se învoi; de comun ~ = a) în perfectă înţelegere; b) în unanimitate.

3. înţelegere privitoare la relaţiile de colaborare şi de cooperare între state, partide politice, organizaţii.

4. formă de retribuţie a muncii prestate.

5. ~ global = formă de organizare şi de retribuire a muncii prin care se leagă mărimea veniturilor personale cu cantitatea, calitatea şi importanţa muncii prestate.

6. concordanţă în număr, gen, caz, persoană între care există raporturi sintactice.

7. (fiz.) egalitate a frecvenţelor de oscilaţie a două sau mai multe aparate, sisteme etc.; sintonie.

8. (muz.) reunire a cel puţin trei sunete, formând o armonie; disciplină care studiază legile de bază ale suprapunerii sunetelor muzicale.


Acru

Parte de vorbire: s.m.
Origine: (fr., engl. acre)

1. unitate de măsură a suprafeţelor agricole (4046,86 m2), în ţările anglo-saxone.


Afgani

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. afghani)

1. unitatea monetară a Afganistanului.


Ală

Parte de vorbire: s.
Origine: (lat. ala)

1. unitate tactică de cavalerie în armata romană, din auxiliari.


Alimentar, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. alimentaire, lat. alimentarius)

1. adj. referitor la alimente; care serveşte ca aliment.

2. pensie = sumă de bani pe care cineva o plăteşte (lunar) unei persoane pentru întreţinere.

3. s. f. unitate comercială unde se vând alimente.