Dictionar

Acumulare

Parte de vorbire: s.
Origine: (acumula)

1. acţiunea de a (se) acumula.

2. proces economic complex constând în formarea şi utilizarea unei părţi din venitul societăţii pentru asigurarea reproducţiei lărgite.

3. ~ a capitalului = transformarea plusvalorii în capital; fond de ~ = parte a unui venit pentru acumulare; rata ~ării = raportul dintre fondul de acumulare şi venitul pe baza căruia se formează.

4. (geol.) proces de depunere a materialului transportat de agenţii geomorfologici.


Albedometru

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. albédomètre)

1. instrument pentru determinarea valorii albedoului.


Bibliofilie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. bibliophilie)

1. pasiunea bibliofilului.

2. ramură a bibliologiei care studiază cărţile sub raportul rarităţii, al valorii lor artistice.


Bilon

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. billon)

1. s. m. aliaj monetar în compoziţia căruia intră în cea mai mare parte sau exclusiv metale comune.

2. monedă divizionară, cu valoare intrinsecă, inferioară valorii sale nominale.

3. s. n. ridicătură de pământ de-a lungul unui rând de plante cultivate.


Bonitare

Parte de vorbire: s.
Origine: (după germ. Bonitierung)

1. sistem de apreciere a valorii economice a apelor, soiurilor, raselor de animale, plantelor şi a calităţii seminţelor etc., prin determinarea bonităţii.


Calorimetru

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. calorimètre)

1. instrument în calorimetrie.

2. aparat pentru determinarea valorii calorice a alimentelor.