Dictionar

Rezultate secundare (Venitul):

Acumulare

Parte de vorbire: s.
Origine: (acumula)

1. acţiunea de a (se) acumula.

2. proces economic complex constând în formarea şi utilizarea unei părţi din venitul societăţii pentru asigurarea reproducţiei lărgite.

3. ~ a capitalului = transformarea plusvalorii în capital; fond de ~ = parte a unui venit pentru acumulare; rata ~ării = raportul dintre fondul de acumulare şi venitul pe baza căruia se formează.

4. (geol.) proces de depunere a materialului transportat de agenţii geomorfologici.


Antihreză

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. antichrèse)

1. (jur.) cedarea de către creditor a venitului unui bun imobil aparţinând debitorului.


Fond

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. fond)

1. ceea ce este esențial într-un lucru, conținut.

2. articol de ~ = articol care tratează o problemă importantă actuală; editorial; ~ lexical principal = partea esențială și cea mai stabilă a vocabularului unei limbi, cuvintele care exprimă noțiunile fundamentale din viața și activitatea oamenilor și constituind baza pentru formarea de cuvinte noi.

3. în ~ = în realitate, de fapt.

4. trăsăturile de bază ale caracterului, ale individualității unei persoane.

5. culoare de bază a unui tablou, a unei țesături etc. din care se detașează figurile, detaliile; fundal.

6. strat de culoare sau ornament peste care se tipărește un text.

7. (sport) alergare de rezistență pe distanță lungă.

8. (fiz.) radiație greu de înlăturat sau inevitabilă, cu caracter parazit, în prezența căreia se efectuează o experiență sau măsurare.

9. totalitatea mijloacelor materiale și bănești de care dispune o întreprindere, o instituție etc.

10. ~ de acumulare = parte a venitului național pe seama căreia se realizează creșterea și perfecționarea producției, se creează rezerve și se asigură sporirea fondurilor și rezervelor materiale din sfera neproductivă.

11. totalitatea bunurilor, a valorilor dintr-un anumit domeniu.

12. ~ de cărți = totalitatea cărților pe care le posedă o bibliotecă; ~ de comerț = totalitatea mărfurilor și elementelor necesare care contribuie la exercitarea unui comerț normal și profitabil.


Keynesism

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (după fr. keynésianisme)

1. doctrina economică a lui Keynes și a adepților săi.

2. poziție economică conform căreia statul ar trebui stimuleze în mod activ creșterea economică și îmbunătățească stabilitatea în sectorul privat prin dobânzi, impozitare și proiecte publice.

3. doctrină economică burgheză modernă care limitează procesul reproducției la sferele circulației și consumului și, susținând venitul național și gradul de utilizare a forței de muncă ar depinde de nivelul cheltuielilor, rolul hotărâtor în creșterea venitului național revenind consumului, consideră statul capitalist, prin politica sa fiscală, de credit etc. și prin combaterea înclinației spre consum, ar putea preveni crizele economice.


Locativ, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. locatif)

1. adj. referitor la casele de închiriat.

2. valoare = valoare a unui imobil calculată pe baza venitului pe care acesta l-ar putea aduce prin închiriere; spațiu ~ = ansamblul încăperilor ocupate de cineva.

3. s. n. caz al flexiunii nominale (în unele limbi), care arată locul unde se petrece acțiunea verbului.


Minim, -ă

Parte de vorbire: adj., s.
Origine: (fr. minime, lat. minimus)

1. adj. cel mai mic (ca dimensiuni, durată, intensitate, valoare); foarte mic; minimal.

2. s. f. valoarea cea mai mică, într-un interval, a unei variabile sau funcții.

3. centru de joasă presiune atmosferică.

4. categorie de greutate la box pentru juniorii între 42 și 45 kg.

5. s. n. minimum.

6. ~ de trai = venitul necesar pentru satisfacerea nevoilor elementare de consum ale unei persoane sau familii.