Dictionar

Vertical

Parte de vorbire: Traducere
Origine:

1. LAT verticalis

2. FR vertical

3. EN vertical

4. DE vertikal; senkrecht; lotrecht; scheitelrecht; aufrecht; aufgerichtet

5. RU вертикaльный; отвесный

6. HU függőleges, egyenesen álló, felegyenesedő


Erect; vertical

Parte de vorbire: Traducere
Origine:

1. LAT erectus; verticalis

2. FR vertical; dressé; droit; érigé

3. EN erect; upright; straight up

4. DE aufrecht; aufgerichtet; geradestehend; gerade; emporstehend

5. RU прямостоящий; вертикaльный; отвесный

6. HU egyenesen-merőlegesen felálló


Girovertical

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. gyrovertical)

1. giroscop cu axa de rotaţie verticală.


Vertical, -ă

Parte de vorbire: adj., s.
Origine: (fr. vertical, lat. verticalis)

1. adj., s. f. (linie) perpendicular(ă) pe un plan orizontal în direcția unui fir ținut întins cu ajutorul unei greutăți atârnate la capăt.

2. ~a locului = direcție determinată de poziția firului cu plumb aflat în stare de echilibru într-un punct dat.

3. s. n. semicerc mare al sferei cerești, care trece prin zenit și nadir.


Verticalicește

Parte de vorbire: adv. (înv.)
Origine: (vertical + -icește)

1. în mod vertical; în poziție verticală.

2. urmând o linie, o direcție verticală, direcția firului de plumb.

3. perpendicular pe planul orizontului, urmând verticala.


Verticalism

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (vertical + -ism)

1. tendința de a favoriza verticalitatea față de orizontalitate.

2. calitatea de a fi vertical; verticalitate.

3. poziție verticală; verticalitate.


Verticalitate

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. verticalité)

1. poziţie verticală; însuşirea de a fi vertical.

2. (fig.) intransigenţă.


Acrostih

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (fr. acrostiche, gr. akrostikhos)

1. poezie în care iniţialele versurilor, citite vertical, formează un cuvânt, o sintagmă etc.

2. poem în care cuvântul sau expresia ascunsă apare citind primele litere, primele silabe sau primele cuvinte ale fiecărei linii pe verticală; putem complica citirea (un cuvânt sau o literă din două, ultimele litere, al doilea cuvânt etc.) pentru a transforma acest poem într-o problemă enigmistică.


Aerodesant

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (aero- + desant)

1. operațiune care desemnează mișcarea forțelor armate cu aeronave, de obicei cu decolare și aterizare verticală, pentru a angaja și distruge forțele inamice sau pentru a captura și deține poziții cheie; desant aerian.


Aerogramă

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. aérogramme)

1. scrisoare pe un imprimat special, expediată cu poşta aeriană; imprimatul însuşi.

2. diagramă aerologică prin repartiţia verticală în atmosferă a presiunii, temperaturii etc.


Altitudinal, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. altitudinal)

1. situat la altitudine; de altitudine; altitudinar.

2. (prin ext.) vertical, ierarhic.


Altitudine

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. altitude, lat. altitudo)

1. înălţime deasupra nivelului mării.

2. mare elevaţie verticală.


Anteversie

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. antéversion)

1. (med.) îndoire, întoarcere sau deplasare anterioară a unui organ; înclinarea înainte a axului vertical al unui organ.

2. ~ femurală = afecțiune în care colul femural se înclină înainte față de restul femurului.

3. ~ a uterului = înclinarea axei verticale a uterului, al cărui fund este înclinat înainte și colul uterin ridicat înapoi.

4. (var.) anteversiune.

5. (antonime) retroversie, retroversiune.