Dictionar

Rezultate principale (Vibraţie):

Vibraţie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. vibration, lat. vibratio)

1. (fiz.) mişcare oscilatorie periodică a unui corp sau a particulelor unui mediu elastic de o parte şi de alta a unei poziţii de echilibru, cu o frecvenţă relativ înaltă; vibrare, oscilaţie.

2. (fig.) emoţie puternică.


Rezultate secundare (Vibraţie):

Aerofon, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (germ. aerophon)

1. (despre instrumente muzicale) care produce sunetele prin punerea în vibraţie a unei coloane de aer dintr-un tub sau a unor ancii.


Antirezonanţă

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. antirésonance, engl. antiresonance)

1. stare de vibraţie opusă rezonanţei.


Armoniu

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. harmonium, germ. Harmonium)

1. instrument muzical cu claviatură, asemănător cu orga, la care sunetele sunt produse de ancii metalice puse în vibraţie de un burduf acţionat prin pedale.


Baghetă

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. baguette)

1. beţişor; nuieluşă.

2. vergea subţire folosită de dirijori; (fig.) modul de interpretare, talentul unui dirijor.

3. băţ de lemn sau de metal servind la punerea în vibraţie a unor instrumente de percuţie.

4. partea de lemn a arcuşului.

5. dungă colorată care împodobeşte uneori ciorapii pe partea exterioară.

6. piesă cilindrică, subţire, a unui mecanism, a unei maşini.

7. mulură mică cu secţiunea semicirculară, netedă sau decorată, de culoare diferită de cea a mulurii principale, cu care se decorează un element arhitectonic.

8. element ornamental aşezat lateral pe o pagină de carte, de catalog etc.

9. pâine lungă şi subţire.


Bufeting

Parte de vorbire: s.
Origine: (engl. buffeting)

1. vibraţie neregulată rezultând dintr-o scurgere nestaţionară care se produce la avioane grele cu viteze joase, la avioane cu viraj sau în regim transsonic.


Campană

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. campane, lat., it. campana, clopot)

1. capitel al unei coloane corintice sau dorice.

2. construcţie de metal în formă de clopot, care leagă camera de lucru a unui cheson (3) cu exteriorul; ecluză (2) cu aer comprimat.

3. (muz.; pl.) instrument de percuţie din metal, în formă de cupă răsturnată, pusă în vibraţie prin lovirea cu un ciocan de lemn; clopote.