Dictionar

Rezultate secundare (~t):

Condiţie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. condition, lat. conditio)

1. împrejurare, fapt etc. care oferă cadrul pentru apariţia unui fenomen.

2. (biol.) ~ţii de mediu = totalitatea factorilor în care sunt obligate trăiască organismele.

3. clauză (a unei înţelegeri, a unei convenţii).

4. (jur.) eveniment viitor şi nesigur de care depinde naşterea sau stingerea unui drept.

5. situaţie socială a cuiva.

6. ~ fizică = nivel superior al pregătirii fizice a unui sportiv.


Conjugat, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. conjugué)

1. unit, legat împreună.

2. nervi ~ţi = nervi care îndeplinesc aceeaşi funcţie; focare ~e = focarele unui sistem optic aşezate astfel încât razele de lumină răsfrânte dintr-unul se reunesc în altul şi invers; puncte ~e = oricare dintre punctele unui obiect şi punctul corespunzător de la imaginea obiectului obţinută cu ajutorul unui sistem optic; frunze ~e = frunze cu foliolele împerecheate; numere ~e = numere complexe care au părţile reale egale, iar părţile imaginare egale şi de semne contrare.


Convergenţă

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. convergence)

1. faptul de a converge.

2. teoria ~ţei = teorie burgheză care preconizează evoluţia celor două sisteme social-economice şi politice, socialismul şi capitalismul, spre un tip comun de societate, fără a fi nevoie de revoluţia socială.

3. proprietate a unui fascicul de radiaţii de a-şi micşora secţiunea, concentrându-se într-un singur punct.

4. însuşire a unui sistem optic de a transforma fasciculele paralele sau divergente în fascicule convergente.

5. (mat.) proprietate a unui şir şi a unei serii de a fi convergente.

6. (biol.) apariţie, în cursul evoluţiei, a unor caractere structurale sau funcţionale aparent similare la specii înrudite, datorită adaptării la aceleaşi condiţii de viaţă.


Cuantă

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. quanta, lat. quantum)

1. cea mai mică cantitate de energie radiantă, a cărei valoare depinde numai de frecvenţa radiaţiei.

2. teoria ~telor = teorie care explică o serie de fenomene fizice la scară atomică şi subatomică.


Decupat 2, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. découpé)

1. tăiat dintr-un întreg; din care s-a tăiat o parte.

2. pantofi ~ţi = pantofi fără ştaif, numai cu o baretă.


Democrat, -ă

Parte de vorbire: I. adj., II. s.m.f.
Origine: (fr. démocrate)

1. I. referitor la democrație; democratic.

2. care are convingeri democratice, care militează pentru democrație.

3. care este membru al unui partid care revendică democrația.

4. partid ~ = partid cu orientare democrată.

5. II. partizan al democrației, al unui sistem politic în care poporul își alege reprezentanții.

6. (S.U.A.) membru sau susținător al Partidului Democrat.

7. ~ţi revoluţionari = ideologi şi militanţi ai revoluţiei burghezo-democratice, care au luptat consecvent pentru desfiinţarea iobăgiei şi lichidarea rânduielilor feudale.

8. ~-creştin = membru al unui partid democrat care adoptă principiile creştinismului.

9. (antonime) aristocrat, autocrat, autoritar.