Dictionar

Rezultate principale (Extrapola):

Extrapola

Parte de vorbire: vb. tr.
Origine: (fr. extrapoler)

1. a aplica procedeul extrapolării; a face o extrapolare.

2. a deduce sau a generaliza plecând de la date parțiale sau dintr-o altă zonă.

3. (matematică) a calcula valori sau a extinde o serie dincolo de limitele cunoscute; a calcula prin extrapolare.


Rezultate secundare (Extrapola):

Extrapolabil, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. extrapolable)

1. care poate fi extrapolat, a cărui valoare poate fi anticipată.


Extrapolare

Parte de vorbire: s.
Origine: (extrapola)

1. extindere ipotetică, pe baza unui raționament prin analogie, a unei noțiuni de la un domeniu la altul; trecere de la o idee la alta mai complexă, cu o sferă mai largă etc.; generalizare.

2. (mat.) determinare aproximativă a valorilor unei funcții continue în puncte situate în afara unui interval de valori cunoscute; extrapolație.


Extrapolaţie

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. extrapolation)

1. deducere, generalizare plecând de la date parțiale.

2. extinderea faptelor observate printr-o ipoteză care merge în aceeași direcție.

3. (matematică) estimarea valorii unei funcții dincolo de limitele cunoscute.

4. (sinon.) extrapolare.


Extrapolare

Parte de vorbire: s.
Origine: (extrapola)

1. extindere ipotetică, pe baza unui raționament prin analogie, a unei noțiuni de la un domeniu la altul; trecere de la o idee la alta mai complexă, cu o sferă mai largă etc.; generalizare.

2. (mat.) determinare aproximativă a valorilor unei funcții continue în puncte situate în afara unui interval de valori cunoscute; extrapolație.


Extrapolaţie

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. extrapolation)

1. deducere, generalizare plecând de la date parțiale.

2. extinderea faptelor observate printr-o ipoteză care merge în aceeași direcție.

3. (matematică) estimarea valorii unei funcții dincolo de limitele cunoscute.

4. (sinon.) extrapolare.


Extrapolabil, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. extrapolable)

1. care poate fi extrapolat, a cărui valoare poate fi anticipată.