Dictionar

Rezultate principale (Hardware):

Hardware

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (engl. hardware)

1. ansamblul echipamentelor materiale, mecanice, magnetice, electrice și electronice, care intră în constituția unui computer sau, în general, a mașinilor de prelucrare a informațiilor; hard.

2. elementele materiale ale unui sistem informatic.


Rezultate secundare (Hardware):

Hard

Parte de vorbire: s.
Origine: (hard/ware/)

1. (fam.) hardware.


Protocol

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (fr. protocole, germ. Protokoll, lat. protocollum, gr. protokollon)

1. totalitatea formelor și practicilor de ceremonial care se aplică la festivități oficiale în relațiile diplomatice.

2. serviciu însărcinat cu luarea măsurilor privitoare la ceremonial.

3. document care consemnează dezbaterile purtate în cadrul unui congres, al unei conferințe internaționale, al unor tratative.

4. act suplimentar al unui tratat prin care se stabilește modul de aderare la un acord preexistent.

5. înțelegere internațională încheiată în diferite domenii.

6. document în care se consemnează schimbul instrumentelor de ratificare, încheierea unor tratative.

7. (inform.) convenție hardware și software de schimb a informațiilor între două sisteme.


Suportabilitate

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (engl. supportability)

1. însuşirea de a fi suportabil, tolerabil; capacitatea de a putea suporta.

2. (inf.) faptul, pentru software sau hardware, de a fi acceptat de sistemul de operare, de a fi compatibil cu acesta.

3. (anton.) insuportabilitate.


Link

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (engl. link)

1. (inf.) adresă prin care se conectează fie modulele unui program, fie modulele hardware ale unei rețele de calcul.

2. (inf.) relație stabilită între informații astfel încât accesul la una permită accesul rapid la alta; referință într-un hipertext; hiperlink, legătură.

3. (inf.) o referință, sub formă de fișier, la un fișier sau director.