Dictionar

Rezultate principale (A priori):

A priori

Parte de vorbire: loc. adj. și adv.
Origine: (lat. a priori, din ceea ce precedă)

1. şi adv. (în mod) aprioric.


Rezultate secundare (A priori):

Agrarianism

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. agrarianisme)

1. orientare în gândirea economică care acordă prioritate dezvoltării agriculturii.


Expresionism

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. expressionnisme)

1. curent artistic și literar modern, apărut în Germania la începutul sec. XX, caracterizat printr-o puternică tendință de exprimare spontană a trăirilor interioare (stări de spaimă, durere, uimire, exacerbare a sentimentelor), prin tensiune extatică, punând accent pe subiectivitate, pe irațional.

2. orice formă de artă care vizează intensitatea expresiei.

3. stil de arhitectură care acordă prioritate expresiei prin stilizări (exagerate).


Grafism

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. graphisme)

1. redare în linii simple, grafice; simplitate; simplificare.

2. manieră de a prezenta o imagine fotografică astfel încât liniile ei principale se ordoneze după un ritm care îi echilibru și unitate.

3. tendință de a da prioritate elementelor grafice într-o operă de artă.

4. (muz.) gen de compoziție contemporan în care partitura conține desene ce trebuie sugereze interpreților improvizarea muzicii.


Industrialism

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. industrialisme)

1. sistem care consideră dezvoltarea industriei drept obiectiv principal al economiei; tendinţa spre industrializare.

2. teorie economică potrivit căreia, în opoziţie cu agrarianismul, se acordă prioritate dezvoltării industriei.


Preempţiune

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. préemption)

1. faptul de a trece înaintea altora, de a avea prioritate.

2. (jur.) drept de ~ = drept de care se bucură cineva printr-un contract sau printr-o lege, de a fi preferat dintre mai mulţi cumpărători.

3. (var.) preemțiune.


Prioritar, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. prioritaire)

1. care are sau trebuie aibă prioritate.