Dictionar

Rezultate principale (Veac):

Veac

Parte de vorbire: adj.
Origine: (sl. věkŭ)

1. interval de timp de o sută de ani (socotit de obicei de la unitate până la completarea unei sute); secol, (înv.) secul.

2. interval lung de timp; interval de timp socotit, în mod subiectiv, drept mare.

3. (la pl.; în forma veci) veșnicie, eternitate.

4. (pop. și fam.) viață, existență, trai.

5. (reg.) mers al vremii, stare meteorologică.

6. ~ul de mijloc = evul mediu; ~ de aur = perioadă istorică de înflorire a vieții materiale și culturale.

7. (expr.) a-și face (sau a-și duce, a-și trece, a-și petrece) ~ul = a trăi (într-un anumit fel).

8. (loc. adj. și adv.) din ~ sau de ~uri = (care există, s-a întâmplat etc.) de foarte multă vreme, din moși-strămoși.

9. (loc. adj.) de veci = etern, veșnic.

10. (loc. adv.) în veci sau (în) ~ de ~ etc. = pururea, întotdeauna, mereu; (în construcții negative) niciodată, nicicând; pe veci = pentru totdeauna.


Rezultate secundare (Veac):

Plurisecular, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (pluri- + secular)

1. care durează sau care există de mai multe veacuri; multisecular.


Secol

Parte de vorbire: s.
Origine: (lat. saeculum, it. secolo)

1. interval de timp de o sută de ani; veac.

2. (fam.) perioadă de timp foarte lungă; (p. ext.) veşnicie.

3. epocă istorică dominată de un eveniment de seamă, de o personalitate excepţională.


Tezaur

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr., lat. thesaurus)

1. cantitate mare de bani, de bijuterii, aurărie etc.; (p. ext.) avere, bogăție.

2. totalitatea metalelor prețioase, a efectelor etc. aflate în depozitul unei bănci de emisie.

3. loc unde se păstrează un asemenea depozit; vistierie.

4. bani sau obiecte prețioase descoperite întâmplător în pământ; comoară.

5. (fig.) tot ceea ce este foarte prețios, iubit, prețuit.

6. patrimoniu spiritual acumulat de-a lungul veacurilor.

7. totalitatea cuvintelor unei limbi.


Mijloc

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (lat. medius locus)

1. punct situat la egală depărtare de două extreme; centru; loc aflat în interiorul unui spațiu, la oarecare distanță de margine.

2. loc. adj. de ~ = situat între limita superioară și cea inferioară; mijlociu.

3. loc. adv. la (sau în) ~ = (aproximativ) în centru, în spațiul care separă două persoane sau două lucruri.

4. loc. prep. prin ~ul... = printre.

5. loc. prep. din ~ul... = dintre.

6. loc. prep. în ~ul... = între.

7. expr. a fi la ~ = a fi în cauză, în joc.

8. expr. a fi ceva la ~ = a fi ceva nelămurit, necunoscut la baza unui lucru.

9. expr. a se pune (sau a sta) la ~ = a interveni între două persoane care se ceartă, pentru a le împiedica se ia la bătaie; a media într-un conflict.

10. expr. a-și pune capul (sau gâtul) la ~ = a fi sigur de cele ce afirmă; a garanta.

11. nume dat anumitor părți ale unor obiecte situate sau destinate a fi situate în partea (aproximativ) centrală a obiectului respectiv.

12. parte a corpului omenesc cuprinsă între torace și șolduri; talie, brâu.

13. expr. a apuca (sau a prinde, a cuprinde, a ține etc.) de ~ = a petrece brațul în jurul taliei cuiva (în semn de afecțiune).

14. (înv.) mediu, ambianță.

15. moment situat la aceeași depărtare de începutul și sfârșitul unei acțiuni, al unei perioade de timp; jumătate.

16. loc. adv. la ~ = între două momente; între un moment trecut și cel prezent.

17. loc. prep. în ~ul... = în cursul..., în toiul..., în puterea...

18. (înv.) veacul (sau vârsta) de ~ = Evul Mediu.

19. parte a unei acțiuni, a unei narațiuni etc. situată între începutul și sfârșitul ei.

20. (înv. și pop.) ceea ce are calitatea, valoarea situată între o limită superioară și alta inferioară.

21. loc. adj. de ~ = mijlociu, potrivit, mediocru.

22. (expr.) cale (sau drum) de ~ = poziție intermediară între două extreme, soluție moderată sau de compromis; atitudine ponderată.

23. ceea ce servește pentru realizarea unui scop; (la pl.) posibilități (materiale sau morale) de care dispune cineva pentru un anumit scop; p. ext. cale, metodă, procedeu.

24. chip, fel.

25. posibilitate, putință.

26. (concr.; la pl.) unelte, utilaj.

27. ~oace de muncă = totalitatea mijloacelor materiale cu ajutorul cărora oamenii acționează asupra obiectelor muncii, modificându-le potrivit scopului urmărit.

28. ~oace de producție = totalitatea obiectelor muncii și a mijloacelor de muncă pe care oamenii le folosesc în procesul de producere a bunurilor materiale.

29. ~oace de circulație (sau de locomoție) = vehicule care servesc pentru deplasarea persoanelor sau a obiectelor.

30. (concr.) avere, bani, resurse, fonduri.