Dictionar

Rezultate principale (în detaliu):

în detaliu

Parte de vorbire: loc. adv.
Origine: (fr. en détail)

1. în cele mai mici amănunte, cu precizie, fără a omite nimic.

2. (fig.) bucată cu bucată, parte cu parte.

3. (fig.) pe larg, amănunțit.


Rezultate secundare (în detaliu):

Circumstanţia

Parte de vorbire: vb. tr.
Origine: (fr. circonstancier)

1. a expune în mod amănunţit; a prezenta în detaliu, detaliind circumstanțele.


In extenso

Parte de vorbire: loc. adv.
Origine: (lat. in extenso)

1. pe larg; în detaliu, în întregime.