Dictionar

Rezultate secundare (Actiniului.):

Actinide

Parte de vorbire: s.n. pl.
Origine: (fr. actinides, germ. Aktiniden)

1. grupă de elemente radioactive cu proprietăţi analoage actiniului.


Actinon

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. actinon)

1. izotop al radonului, prin dezintegrarea actiniului.


Emanaţie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. émanation, lat. emanatio)

1. faptul de a emana; emitere, degajare.

2. ceea ce se degajă, exalație.

3. (p. ext.; ir.) rezultat al unor evenimente politice.

4. ~ vulcanică = emitere de produse gazoase legate de activitatea vulcanică; produs al acestei activități.

5. gaz radioactiv care rezultă din dezintegrarea actiniului, a radiului sau a toriului.