Dictionar

Rezultate principale (Regiune):

Regiune

Parte de vorbire: s.
Origine: (lat. register, fr. région, lat. regio)

1. mare întindere de pământ; teritoriu, zonă.

2. porţiune a unei organ(ism) etc.

3. unitate administrativ-teritorială cu mai multe raioane.


Regiune

Parte de vorbire: Traducere
Origine:

1. LAT regio

2. FR région

3. EN region

4. DE Region; Gebiet; Bereich; Gegend

5. RU облaсть

6. HU vidék, terület


Rezultate secundare (Regiune):

Microregiune

Parte de vorbire: s.
Origine: (micro1- + regiune)

1. teritoriu restrâns în cadrul unei regiuni urbanistice.


Regiune floristică

Parte de vorbire: Traducere
Origine:

1. LAT regio florae

2. FR domaine florale

3. EN floristic region

4. DE Florengebiet; Florenregion; Pflanzenregion; Pflanzengebiet

5. RU флористическaя облaсть

6. HU flóraterület


Subregiune

Parte de vorbire: s.
Origine: (engl. subregion)

1. subdiviziune a unei regiuni geografice.


Abdominalgie

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. abdominalgie)

1. (med.) durere care apare între piept și regiunea pelviană; durere abdominală.


Abisal, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. abyssal, lat. abyssalis)

1. referitor la abis.

2. aflat în zona de mare adâncime şi fără de lumină a mărilor şi oceanelor.

3. regiune = zonă de mare adâncime a fundului mărilor şi oceanelor.

4. referitor la subconştient.


Adenoidită

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. adénoïdite)

1. inflamaţie a ţesutului glandular din regiunea rinofaringiană.


Aeropauză

Parte de vorbire: s.
Origine: (engl. aeropause)

1. regiune între 20 şi 200 km deasupra Pământului.


Aloestezie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. alloesthésie)

1. transferare a unei senzaţii în regiunea corespunzătoare simetrică.


Altaic, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. altaïque)

1. din regiunea munţilor Altai.

2. limbi ~ce = limbi turcice, mongole şi tunguse.