Dictionar

Rezultate secundare (FR):

Frac

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. frac)

1. haină bărbătească de ceremonie, scurtă în faţă până la talie, neîncheiată la piept şi terminată la spate cu două cozi lungi şi înguste.


Fracţie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. fraction, lat. fractio)

1. număr care exprimă una sau mai multe părţi dintr-un întreg.

2. raport între două expresii matematice.


Fracţiona

Parte de vorbire: vb.
Origine: (fr. fractionner)

1. a împărţi un întreg; a diviza, a secţiona.


Fracţional, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. fractionnel)

1. care tinde la dezbinare, la fracţio-narea (unui partid).


Fracţionar, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. fractionnaire)

1. (mat.) care conţine o fracţie; de forma unei fracţii.

2. număr ~ = număr format dintr-un întreg şi o fracţie.


Fracţionare

Parte de vorbire: s.
Origine: (fracţiona)

1. acţiunea de a fracţiona.

2. separare a unui amestec lichid sau gazos în fracţiuni bogate în anumiţi componenţi.

3. procedeu de construcţie a unei aeronave din (sub)ansambluri parţiale.


Abaca

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr., sp. abaca, cf. tagalog. abaka)

1. bananier din Filipine, care are fructele necomestibile și pețiolurile frunzelor lungi din care se obțin fibre textile.

2. fibră textilă obținută din pețiolurile frunzelor acestui bananier; cânepă de Manilla.


Abandonic, -ă

Parte de vorbire: I. adj., II. s.m.f.
Origine: (fr. abandonnique)

1. I. (psihanaliză) se spune despre un subiect (în special un copil) care trăiește cu frica de a fi abandonat, fără existe neapărat motive obiective care justifice această frică.

2. II. (psihanaliză) persoană, de obicei un copil, care trăiește cu teama patologică de a fi abandonat.


Abataj

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (fr. abattage, it. abbattaggio)

1. acțiunea de a extrage minereu într-o mină.

2. loc de extragere a unui minereu, a unei roci dintr-un zăcământ; operaţia însăşi.

3. ~ frontal = abataj al minereului făcut pe un front foarte lung în direcția filonului.

4. ciocan de ~ = instrument acționat cu aer comprimat, cu ajutorul căruia se desprinde cărbunele în straturile cu înclinație mare.

5. doborâre a arborilor în exploatările forestiere.

6. acțiunea de a ucide un animal; sacrificare a animalelor, la abator.

7. (marinărie) înclinare a unei nave spre a putea fi carenată; carenaj.


Abbevilian, -ă

Parte de vorbire: I. adj., II. s.n.
Origine: (fr. abbevillien)

1. (din) subetajul mijlociu al paleoliticului inferior; chelean.

2. I. legat de localitatea franceză Abbeville.

3. (preist.) califică un tip de cultură aparținând paleoliticului inferior, descoperită în depozitele cuaternare de la Abbeville; care este specific abbevilianului; care se referă la această perioadă.

4. (geol.) care se referă la perioada preistorică a paleoliticului inferior, caracterizată prin utilizarea fragmentelor grele de silex tăiate grosier pe ambele părți.

5. II. (geol.) perioadă preistorică a paleoliticului inferior, caracterizată prin utilizarea fragmentelor grele de silex tăiate grosier pe ambele părți.


Abietinee

Parte de vorbire: s.f. pl.
Origine: (fr. abiétinées)

1. (bot.) familie de rășinoase cu fructe în formă de con (reprezentanți: bradul, pinul, molidul etc.); abietacee, pinacee.

2. (la sg.) plantă din această familie.


Abonat, -ă

Parte de vorbire: adj., s.m.f.
Origine: (vb. abona)

1. beneficiar al unui abonament.

2. (fam.) (cel) care frecventează o familie, un local etc.