Dictionar

Rezultate secundare (FR):

Frac

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. frac)

1. haină bărbătească de ceremonie, scurtă în faţă până la talie, neîncheiată la piept şi terminată la spate cu două cozi lungi şi înguste.


Fracţie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. fraction, lat. fractio)

1. număr care exprimă una sau mai multe părţi dintr-un întreg.

2. raport între două expresii matematice.


Fracţiona

Parte de vorbire: vb.
Origine: (fr. fractionner)

1. a împărţi un întreg; a diviza, a secţiona.


Fracţional, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. fractionnel)

1. care tinde la dezbinare, la fracţio-narea (unui partid).


Fracţionar, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. fractionnaire)

1. (mat.) care conţine o fracţie; de forma unei fracţii.

2. număr ~ = număr format dintr-un întreg şi o fracţie.


Fracţionare

Parte de vorbire: s.
Origine: (fracţiona)

1. acţiunea de a fracţiona.

2. separare a unui amestec lichid sau gazos în fracţiuni bogate în anumiţi componenţi.

3. procedeu de construcţie a unei aeronave din (sub)ansambluri parţiale.


Abonat, -ă

Parte de vorbire: adj., s.m.f.
Origine: (vb. abona)

1. beneficiar al unui abonament.

2. (fam.) (cel) care frecventează o familie, un local etc.


Abraza

Parte de vorbire: vb. tr.
Origine: (fr. abraser)

1. a prelucra prin aşchiere, cu un abraziv.

2. a freca cu un abraziv.


Abraziune

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. abrasion, lat. abrasio)

1. roadere a scoarţei terestre datorită vântului sau curenţilor apei.

2. roadere a unui material prin frecare cu un abraziv.


Abraziv, -ă

Parte de vorbire: adj., s.n.
Origine: (fr. abrasif)

1. (corp, material dur) capabil a roade prin frecare.


Absenteism

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (fr. absentéisme, engl. absenteeism)

1. absenţă frecventă şi nemotivată dintr-un loc de muncă.

2. mod de exploatare a pământului printr-un intermediar.

3. neparticiparea la alegeri sau la şedinţe politice.

4. ~ parlamentar = practică folosită de deputaţii opoziţiei constând în neparticiparea la sesiunile parlamentului, pentru întârzierea sau blocarea adoptării unor legi.


Absintină

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. absinthin)

1. substanţă specifică din frunze de absint.