Dictionar

Rezultate secundare ((adept)):

Absolutist, -ă

Parte de vorbire: adj., s.m.f.
Origine: (fr. absolutiste)

1. (adept) al absolutismului.


Abstenţionist, -ă

Parte de vorbire: adj., s.m.f.
Origine: (fr. abstentionniste)

1. (adept) al abstenţionismului.


Abstracţionist, -ă

Parte de vorbire: adj., s. m. f.
Origine: (fr. abstractionniste)

1. (adept) al abstracţionismului.


Activist, -ă

Parte de vorbire: adj., s.m.f.
Origine: (fr. activist, rus. aktivist)

1. (adept) al activismului.

2. I. care se referă la activism.

3. II. membru militant al unui partid, sau al unei organizaţii de masă.

4. susținător al activismului (doctrină care susține acțiunea directă).

5. propagandist pentru o mișcare politică sau sindicală.

6. (antonim) pasivist.


Adogmatic, -ă

Parte de vorbire: I. adj., II. s.m.f.
Origine: (fr. adogmatique)

1. (adept) al adogmatismului.

2. I. referitor la adogmatism, la respingerea dogmelor.

3. se spune despre o persoană care refuză orice dogmă.

4. II. persoană care respinge orice doctrină, sistem sau principiu religios bazat pe dogmă.

5. (antonim) dogmatic.


Adventist, -ă

Parte de vorbire: I. adj., II. s.m.f.
Origine: (engl. adventist, fr. adventiste)

1. (adept) al adventismului.

2. I. care aparține adventismului, privitor la adventism.

3. II. (religie) credincios care așteaptă o nouă venire a lui Hristos pe pământ.