Dictionar

Rezultate secundare (Geologice.):

Actualism

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. actualisme)

1. principiu de cercetare şi interpretare a istoriei Pământului pe baza comparării fenomenelor geologice din trecut cu cele actuale.


Aerogeologie

Parte de vorbire: s.
Origine: (germ. Aerogeologie)

1. culegere de informaţii geologice cu avionul.


Anamorfism

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. anamorphisme)

1. evoluţie morfologică progresivă la grupele de plante din timpurile geologice.

2. formare de minerale cu o compoziţie mai complicată şi cu densitate moleculară mai mare.


Antecliză

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. antéclise)

1. structură a unei platforme geologice cu aspect de anticlinal.


Biostratigrafie

Parte de vorbire: s.
Origine: (engl. biostratigraphy)

1. ştiinţă care studiază răspândirea şi succesiunea organismelor de-a lungul erelor geologice.


Biostratonomie

Parte de vorbire: s.
Origine: (germ. Biostratonomie)

1. parte a paleontologiei care studiază condiţiile în care au fost înglobate în depozitele sedimentare fosilele, de-a lungul erelor geologice.