Dictionar

Rezultate secundare (Scrisului):

Abecedar

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (lat. abecedarius, fr. abécédaire)

1. carte elementară pentru învăţarea scrisului şi cititului.

2. (fig.) primele noţiuni ale unei ştiinţe sau profesiuni; abc.


Catagrafie

Parte de vorbire: s.
Origine: (cata- + -grafie2)

1. tulburare a scrisului constând din repetarea cuvintelor sau a propoziţiilor; înregistrarea în scris a unor variante care se repetă.


Disgrafie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. dysgraphie)

1. tulburare patologică a scrisului, deformat, ilizibil.

2. (med.) viciu de conformaţie a unui organ.


Grafic, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. graphique, lat. graphicus, gr. graphikos)

1. adj. referitor la metoda, la felul de a reprezenta prin linii sau figuri.

2. referitor la modul cum se realizează tipografic o publicație.

3. arte ~e = tehnica reproducerii și a multiplicării sub formă de imprimate sau de cărți a originalelor scrise sau desenate.

4. s. n. reprezentare schematică a raportului dintre mărimi variabile; diagramă.

5. s. f. arta scrisului, a desenului fără culori și a celui tehnic.


Grafologie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. graphologie)

1. studiul particularităţilor scrisului cuiva, în psihologie, medicină, criminalistică, în scopul identificării anumitor trăsături de caracter, autentificării unor documente, înscrisuri etc.


Grafomanţie

Parte de vorbire: s.
Origine: (it. grafomanzia)

1. tehnică divinatorie de a descifra caracterul unei persoane şi viitorul ei din analiza scrisului.