Dictionar

Rezultate secundare (Mod)):

A priori

Parte de vorbire: loc. adj. și adv.
Origine: (lat. a priori, din ceea ce precedă)

1. şi adv. (în mod) aprioric.


Deliberat, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. délibéré)

1. adj. (şi adv.) (în mod) intenţionat, cumpănit; liber consimţit.

2. s. n. deliberare între judecători înainte de pronunţarea sentinţei.

3. ~ moral = decizie într-o chestiune de responsabilitate morală.


Detaliat, -ă

Parte de vorbire: adv.
Origine: (detalia)

1. (în mod) amănunţit.


Oficiu

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (lat. officium, germ. Offizium, fr. office)

1. serviciu (administrativ); local, birou al acestui serviciu.

2. ~ diplomatic = misiune diplomatică pe lângă o organizație internațională; din ~ = fără a fi cerut, ca un serviciu obligatoriu; (în mod) oficial.

3. funcție, îndatorire, slujbă.

4. (pl.) servicii, ajutoare, înlesniri.

5. bune ~ii = intervenție diplomatică a unui stat în vederea împăcării unor state în litigiu sau beligerante.

6. slujbă religioasă.

7. mică încăpere lângă sufragerie, în care se depozitează cele necesare pentru servirea mesei.


Substanţialmente

Parte de vorbire: adv.
Origine: (fr. substantiellement)

1. (în mod) substanţial, capital, esenţial.


Uniform, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. uniforme, lat. uniformis)

1. adj. care are permanent şi pe toată întinderea aceeaşi formă, înfăţişare.

2. (şi adv.) (în mod) constant.

3. s. f. îmbrăcăminte-tip menită distingă pe membrii anumitor instituţii (elevi, militari etc.).