Dictionar

Rezultate principale (Prima):

Prima

Parte de vorbire: vb.
Origine: (fr. primer)

1. a avea întâietate, a fi pe primul plan.


Primă

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. prime)

1. sumă care se plătește inițial sau periodic de către asigurat societății de asigurare (asiguratorului) pentru asigurarea unor mărfuri, persoane sau bunuri.

2. recompensă acordată de stat pentru încurajarea unei activități comerciale sau industriale.

3. ~ de export = primă, în bani sau sub forma unor scutiri de taxe și impozite, acordată de stat exportatorilor pentru încurajarea exportului anumitor mărfuri.

4. retribuție suplimentară acordată cuiva pentru îndeplinirea exemplară sau depășirea unor condiții de calitate și cantitate privind producția.

5. prima poziție sau gardă la scrimă.

6. (muz.) cel mai mic interval, între două trepte de aceeași înălțime.

7. treapta întâi de la o treaptă dată.


Rezultate secundare (Prima):

Comprima

Parte de vorbire: vb.
Origine: (fr. comprimer, lat. comprimere)

1. tr., refl. a (se) restrânge, a (se) reduce (ca volum).

2. tr. a micşora volumul unui corp (gaz) prin presiune exterioară; a presa.

3. (fig.) a împiedica se manifeste; a înăbuşi.

4. a reduce personalul unei întreprinderi, instituţii etc.; a pune în cadrul disponibil.


Decomprima

Parte de vorbire: vb.
Origine: (fr. décomprimer)

1. a diminua, a înlătura o compresiune: decompresiune (2).


Deprima

Parte de vorbire: vb.
Origine: (fr. déprimer, lat. deprimere)

1. a provoca cuiva o depresiune (4), a mâhni, a întrista, a dezola.


Exprima

Parte de vorbire: vb.
Origine: (fr. exprimer, lat. exprimere)

1. tr. a expune, a manifesta, a reprezenta (idei, sentimente etc.) prin cuvinte sau prin gesturi.

2. refl. a vorbi, a reda prin cuvinte.


Imprima

Parte de vorbire: vb.
Origine: (fr. imprimer, lat. imprimere)

1. a lăsa urme prin apăsare; a întipări.

2. a tipări.

3. a întipări desene pe o pânză.

4. a înregistra o bucată muzicală, o lectură etc. pe discuri sau pe bandă de magnetofon.

5. a determina, a impune (un anumit ritm); (fig.) a transmite, a comunica.


Oprima

Parte de vorbire: vb.
Origine: (fr. opprimer, lat. opprimere)

1. a asupri; a împila.


Abataj

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (fr. abattage)

1. loc de extragere a unui minereu, a unei roci dintr-un zăcământ; operaţia însăşi.

2. ciocan de ~ = instrument acționat cu aer comprimat, cu ajutorul căruia se desprinde cărbunele în straturile cu înclinație mare.

3. doborâre a arborilor în exploatările forestiere.

4. sacrificare a animalelor, la abator.

5. înclinare a unei nave spre a putea fi carenată; carenaj.


Ablativ

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (lat. ablativus, fr. ablatif)

1. caz al declinării, specific anumitor limbi, care exprimă punctul de plecare, instrumentul, asocierea, cauza etc.

2. ~ absolut = construcţie sintactică în latină sau greacă cu rol de propoziţie circumstanţială, dintr-un substantiv (sau pronume) şi un participiu în ablativ.


Aboli

Parte de vorbire: vb. tr.
Origine: (fr. abolir, lat. abolere)

1. a anula, a suprima (o lege, o instituţie, o stare social-politică).


Aboliţiune

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. abolition, lat. abolitio)

1. abolire, desființare, suprimare.


Abroga

Parte de vorbire: vb. tr.
Origine: (lat. abrogare, fr. abroger)

1. a scoate din vigoare un act normativ.

2. a anula, a suprima o lege, o dispoziție oficială.

3. a declara lipsit de valabilitate.


Abrogaţie

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. abrogation, lat. abrogatio)

1. (jur.) anulare, suprimare (a unei legi, a unui regulament etc.); abrogare.