Dictionar

Rezultate secundare ((2)):

Abate (2)

Parte de vorbire: vb.
Origine: (lat. abbattere, fr. abattre)

1. (tr., intr., refl.) a (se) îndepărta de la direcția inițială sau normală.

2. (fig.) a (se) îndepărta de la o normă fixată, de la o linie de conduită, de gândire etc.

3. (refl.) (despre fenomene ale naturii, calamități, nenorociri) a se produce pe neașteptate (cu forță).

4. (refl.) a se năpusti (asupra).

5. (refl.) a se opri în treacăt undeva sau la cineva (părăsind drumul inițial).

6. (refl., intr.) a-i veni ideea, a-i trece prin minte; a i se năzări.

7. (tr.) a întrista, a deprima, a descuraja.

8. (tr.) a doborî, a culca la pământ.

9. (refl.) a cădea.


Aprinzător, -oare (2)

Parte de vorbire: s.m.f.
Origine: (aprinde + -ător)

1. persoană care aprinde.

2. (înv.) persoană cu ocupația de a aprinde.

3. (var.) (înv., reg.) aprinzătoriu.


Cercetător, -oare (2)

Parte de vorbire: s.m.f.
Origine: (cerceta + -ător)

1. persoană care caută, care cercetează.

2. persoană care se ocupă cu cercetarea în domeniul științei sau al tehnicii; om de știință.

3. titlu acordat unui specialist care lucrează la un institut, o organizație de cercetare etc.

4. ~ științific = funcție în cadrul institutelor de cercetare științifică, în laboratoare etc.; persoană care are această funcție.


Dagă (2)

Parte de vorbire: s.m. (Bucovina)
Origine: (necunoscută)

1. persoană căreia îi place mănânce mult și cu poftă.


Fifty-fifty (2)

Parte de vorbire: adv. (anglicism)
Origine: (engl. fifty-fifty)

1. (familiar) în părți egale, pe jumătate, pe din două.


Ghiul (2)

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (cf. gealău)

1. unealtă de dulgherie nedefinită mai îndeaproape.


Acromatopsie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. achromatopsie)

1. tulburare de vedere, incapacitatea de a distinge culorile; acromazie (2).


Acuzator, -oare

Parte de vorbire: adj., s. m. f.
Origine: (fr. accusateur)

1. (cel) care acuză.

2. ~ public = (în unele state) procuror (2) în procesele criminale.


Aflux

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. afflux, lat. affluxus)

1. deplasare a unui fluid în direcţia unui sistem de colectare.

2. afluenţă (2).

3. acumulare a unui lichid într-o parte a corpului.


Aloritmie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. allorythmie)

1. aritmie (2) periodică.

2. (biol.) ritm inegal în diviziunea celulelor sau în dezvoltarea orga-nismelor unicelulare.


Alterna

Parte de vorbire: vb.
Origine: (fr. alterner, lat. alternare)

1. intr., tr a (se) schimba pe rând, a reveni, a face revină succesiv.

2. intr. (despre sunete) a se schimba prin alternanţă (2).


Ambitus

Parte de vorbire: s.
Origine: (germ. Ambitus, lat. ambitus)

1. întindere a unei voci, a unui instrument, de la sunetul cel mai grav până la cel mai acut; diapazon (2).

2. (p. ext.) evantai, gamă (a posibilităţilor).