Dictionar

Rezultate secundare (Acțiunilor):

Amenajare

Parte de vorbire: s.
Origine: (amenaja)

1. acţiunea de a amenaja; organizare.

2. totalitatea lucrărilor care urmăresc combaterea acţiunilor dăunătoare sau valorificarea potenţialului unui curs de apă.

3. îngrijire raţională pentru punerea în valoare a pădurilor.


Antiinfracţional, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (anti + infracţional)

1. împotriva infracţiunilor.


Antiterorist, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (anti- + terorist)

1. care are ca scop reprimarea acțiunilor teroriste; care luptă împotriva terorismului.


Apragmatism

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. apragmatisme)

1. incapacitate de a acţiona coerent, de a coordona ansamblul acţiunilor parţiale care concură la realizarea unui scop util.


Artă

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. art, lat. ars, artis)

1. formă a activităţii umane care oglindeşte realitatea în imagini expresive; totalitatea operelor care aparţin acestei forme.

2. operă de ~ = operă rezultată din activitatea artistică creatoare.

3. ~e liberale = denumire dată în învăţământul medieval gramaticii, retoricii, dialecticii (trivium), aritmeticii, geometriei, astronomiei şi teoriei muzicii (quadrivium).

4. îndemânare deosebită, pricepere, măiestrie, abilitate.

5. ~ militară = parte a ştiinţei militare care studiază teoria şi practica pregătirii şi ducerii acţiunilor de luptă şi a războiului.


Autotelie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. autotélie)

1. (fil.) calitate a individului de a putea determina el însuşi scopul acţiunilor sale.