Dictionar

Rezultate secundare (Limitat):

Limitat, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (limita)

1. restrâns; fix.

2. (fig.) cu posibilităţi intelectuale reduse; mărginit, obtuz.


Limitativ, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. limitatif)

1. care limitează; restrictiv.


Limitator

Parte de vorbire: s.
Origine: (limita + -tor)

1. mecanism, aparat sau dispozitiv care împiedică în mod automat ca o mărime fizică depăşească anumite limite; limitor.


Amfiartroză

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. amphiarthrose)

1. articulaţie a oaselor cu un grad limitat de mobilitate.


Apofizită

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. apophysite)

1. (med.) osteită limitată la o apofiză; inflamația unei apofize, parte proeminentă a unui os.


Arie 1

Parte de vorbire: s.
Origine: (lat. area)

1. (mat.) întindere, mărime a unei suprafeţe limitate.

2. zonă de răspândire a unui fenomen.

3. areal

4. teritoriu în care se vorbeşte o anumită limbă, un dialect etc.


Automorf, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. automorphe)

1. (despre minerale) limitat de formele cristaline proprii speciei respective.


Autunian, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. autunien)

1. (din) permianul inferior de facies continental, limitat la vestul Europei.


Aviditate

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. avidité, lat. aviditas)

1. însuşire de a fi avid; lăcomie, poftă nelimitată.

2. (chim.) proprietate a unor substanţe de a reacţiona cu intensitate faţă de altele.