Dictionar

Rezultate principale (Transmite):

Transmite

Parte de vorbire: vb.
Origine: (fr. transmettre, lat. transmittere)

1. tr. a trimite ceva prin intermediul unei persoane, al unei scrisori etc.

2. a comunica ceva.

3. a comunica cu ajutorul unui post de emisie; a emite.

4. (jur.) a trece un bun, un drept etc. altei persoane.

5. tr., refl. a (se) propaga, a (se) comunica.


Rezultate secundare (Transmite):

Retransmite

Parte de vorbire: vb.
Origine: (după fr. retransmettre)

1. a realiza o retransmisie.


Teletransmite

Parte de vorbire: vb.
Origine: (it. teletransmettere)

1. a transmite la distanţă (prin televiziune).


Ab intestat

Parte de vorbire: loc. adj.
Origine: (lat. ab intestat)

1. (jur.) (despre o succesiune) care se află în absenţa unui testament, situaţie în care legea reglementează transmiterea bunurilor.


Aferentaţie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. afférentation)

1. transmitere a excitaţiei de la neuronii receptori periferici la cei centrali.


Aferenţă

Parte de vorbire: s.
Origine: (germ. Afferenz)

1. (med.) transmitere a impulsurilor senzitivo-senzoriale la diverse niveluri ale sistemului nervos central.


Agenţie

Parte de vorbire: s.
Origine: (it. agenzia)

1. reprezentanţă a unei instituţii sau întreprinderi.

2. ~ telegrafică (sau de presă) = instituţie specializată care primeşte şi transmite presei ştiri şi informaţii; ~ de bilete = birou unde se vând bilete pentru spectacole, concerte etc.; ~ de voiaj = birou unde se vând cu anticipaţie biletele de călătorie.


Agitator, -oare

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. agitateur)

1. dispozitiv mecanic servind la amestecarea lichidelor, la activarea transmiterii de căldură.

2. dispozitiv servind la punerea în mişcare a granulelor unui material.


Amforofonie

Parte de vorbire: s.
Origine: (engl. amphorophony)

1. transmitere patologică a vocii, cu un timbru metalic.