Dictionar

Rezultate secundare (Material.):

Biomaterial

Parte de vorbire: s.
Origine: (bio- + material

1. produs folosit la restaurarea sau înlocuirea unor ţesuturi vii care au avut de suferit din diverse cauze.


Material viu; material proaspăt

Parte de vorbire: Traducere
Origine:

1. LAT materia viva

2. FR matériel frais

3. EN fresh material; fresch specimens

4. DE Frischmaterial; lebendes Material

5. RU свежий мaтериaл

6. HU élő anyag


Material, -ă

Parte de vorbire: adj., s.n.
Origine: (fr. matériel, lat. materialis, germ. materiel)

1. adj. alcătuit din materie; (fil.) care aparține realității obiective, existând independent de conștiință și în afara ei.

2. palpabil, concret, real.

3. care constă în bunuri (economice).

4. s. n. materie primă sau semifabricată din care se fac diverse bunuri.

5. totalitatea informațiilor, a datelor necesare pentru întocmirea unei lucrări științifice, literare etc.


Materialism

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (fr. matérialisme, germ. Materialismus)

1. orientare fundamentală în filozofie, opusă idealismului, potrivit căreia lumea este, în esență, materială și cognoscibilă.

2. ~ dialectic = concepție care îmbină organic rezolvarea consecvent materialistă a problemei fundamentale a filozofiei cu dialectica; ~ istoric = concepție filozofică având ca obiect societatea, legile generale și forțele motrice ale dezvoltării istorice; ~ economic = concepție unilaterală, metafizică, despre societate, care absolutizează rolul determinant al factorului economic în dezvoltarea socială; ~ științific-naturalist = concepție exprimând convingerea spontană a naturaliștilor lumea exterioară este o realitate obiectivă; ~ vulgar = curent care, în esență, reduce întreaga realitate, inclusiv conștiința, la materie.

3. interes exagerat pentru problemele materiale.


Materialist, -ă

Parte de vorbire: I. adj., II. s.m.f.
Origine: (fr. matérialiste, germ. Materialist)

1. I. referitor la materialism, propriu materialismului.

2. care urmărește obțină numai avantaje materiale.

3. II. adept al materialismului (concepție filozofică potrivit căreia lumea este alcătuită în întregime din materie).

4. cel care este preocupat numai de probleme practice.

5. (depr.) persoană care urmărește în activitatea sa obțină numai foloase materiale.

6. (antonime) idealist, imaterialist, spiritualist.


Materialitate

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. matérialité, germ. Materialität)

1. caracterul a ceea ce este material, obiectiv; natura materială a ceva.


Ablativ, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (lat. ablativus, fr. ablatif)

1. care poate suferi ablaţiuni (transformarea progresivă a unui material prin descompunere, fuziune, vaporizare, sublimare, eroziune).


Ablaţiune

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. ablation, lat. ablatio)

1. îndepărtare chirurgicală din corpul uman (o tumoare, un calcul, un organ bolnav); exereză, extirpare.

2. transportare a materialelor rezultate din dezagregarea rocilor.

3. reducere a masei unui gheţar sau a zăpezii prin topire şi evaporare.

4. fenomen fizic în urma căruia un meteorit, satelit etc., pierde din substanţă din cauza încălzirii sale până la incandescenţă.


Abraziune

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. abrasion, lat. abrasio)

1. proces de eroziune a țărmului de către valurile mării sau ale lacurilor.

2. roadere a unui material prin frecare cu un abraziv.


Abraziv, -ă

Parte de vorbire: adj., s.n. (pl. -e), s.m. (pl. -i)
Origine: (fr. abrasif)

1. (corp, material dur) care are proprietatea de a roade prin frecare.

2. (material) care, sub formă de granule, are însușirea de a tăia așchii dintr-un corp metalic sau ceramic.


Abrazor

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (cf. abraziune, engl. abrasor)

1. unealtă dintr-un material abraziv, folosită pentru aşchiere.


Accesibilitate

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. accessibilité)

1. calitatea a ceea ce este accesibil; însuşirea de a fi accesibil.

2. faptul de a fi accesibil persoanelor cu dizabilități.

3. (economie) posibilitate materială și financiară de a accesa o resursă, bun sau serviciu.

4. (antonime) inaccesibilitate, neaccesibilitate.